Bild: Flickr/ COD Newsroom
Bild: Flickr/ COD Newsroom

Arbetsmiljö Antalet anmälningar från skyddsombud till Arbetsmiljöverket har ökat kraftigt de senaste tio åren. Inom vård och omsorg har antalet mer än fördubblats.

Antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket har ökat kraftigt de senaste tio åren, visar siffror som myndigheten tagit fram för Dagens Arenas räkning. Förra året lämnades totalt 521 så kallade 66a-anmälningar in till Arbetsmiljöverket, jämfört med 360 anmälningar år 2006.

En 66a-anmälan, som görs av skyddsombuden, kan beskrivas som ett sista rop på hjälp. Skyddsombudet ska i första hand vända sig till arbetsgivaren med krav på åtgärder om man upptäcker brister i arbetsmiljön. Men om arbetsgivaren inte gjort tillräckligt för att lösa situationen kan skyddsombudet anmäla arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket, något som i slutändan kan leda till att arbetsgivaren får betala höga vitesbelopp eller stänga arbetsplatsen helt.

66a

Och det är framför allt inom vård- och omsorgssektorn som antalet anmälningar skjutit i höjden. På tio år har antalet mer än fördubblats – från 67 till 143 anmälningar. De flesta anmälningar rör den psykosociala arbetsmiljön men även hög arbetsbelastning, stress och underbemanning är vanligt förekommande.

 Det är varken värdigt eller patientsäkert att en 85-årig multisjuk dam får ligga tre dygn på en hård brits i en korridor utan tillsyn.

Ett exempel är Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som förra året anmäldes fyra gånger till Arbetsmiljöverket. Den senaste anmälan från december rör arbetsmiljön på akutmottagningen.

– Arbetsvillkoren är så dåliga att sjuksköterskorna inte vill jobba kvar på sjukhuset och då har man varit tvungen att stänga vårdplatser. Det har lett till en hög anhopning av patienter på akuten, många blir liggande här i flera dagar. Och det är varken värdigt eller patientsäkert att en 85-årig multisjuk dam får ligga tre dygn på en hård brits i en korridor utan tillsyn. Det är inte hållbart, varken för patienterna eller personalen. Akuten är ingen vårdavdelning, säger Monika Djurner, Vårdförbundets huvudskyddsombud på Sahlgrenska universitetssjukhus.

Sedan hösten 2015 har fack och arbetsgivare haft möten flera gånger i månaden där facket gång på gång påtalat problemet, att patienterna blir kvar för länge på akuten. Men situationen blev inte bättre och tillslut fick facket nog och anmälde arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket.

– Att leva i den här etiska stressen, att tvingas prioritera bland patienter, det sliter sönder våra medlemmar. Personalen börjar må jättedåligt, säger Monika Djurner.

Imorgon, torsdag, ska Arbetsmiljöverket göra en inspektion på akutavdelningen på Sahlgrenska.

– Vår förhoppning är Arbetsmiljöverket ställer hårda krav, att arbetsgivaren måste se till att sjuksköterskorna får tid för återhämtning till exempel.

Även inom utbildningssektorn, tillverkning och offentlig förvaltning har antalet 66a-anmälningar ökat. I byggbranschen är dock trenden den motsatta – där har antalet anmälningar minskat från 19 till 10 per år.