Magdalena Andersson presenterar vårändringsbudgeten 2019.

vårbudget 2019 Totalt blir det reformer för 4,5 miljarder kronor i vårändringsbudgeten. Investeringsstödet för billigare bostäder kommer att behållas, liksom fri entré till statliga muséer. Men budgeten omfördelar till de med högre inkomster – till skillnad från S-MP-regeringens tidigare budgetar.

Många av de satsningar som ingår i vårändringsbudgeten har redan presenterats under de senaste dagarna, vilket Dagens Arena har rapporterat om.

Utöver de kända satsningarna presenterades ett antal nya sådana idag, varav bland annat:

  • Förstärkt industrikliv för att industrin ska bli klimatvänlig: 100 miljoner
  • Bibehållen fri entré till statliga muséer: 60 miljoner
  • Stimulansbidrag för Kulturskolan (som regeringen tidigare haft, men som slopades i M-KD-budgeten) 50 miljoner
  • Bredbandsutbyggnad i landsbygd 100 miljoner + 100 miljoner som ingår i fördelningen av medel inom landsbygdsprogrammet.
  • Exportsatsning 65 miljoner

Inom en landsbygdssatsning delas 400 miljoner kronor ut, som fördelas på satsningar på enskilda vägar och förbättrade godstransporter på järnväg, stöd till näringslivet i landsbygd, främst vad gäller digitalisering, bredbandsutbyggnad (se ovan) och utökat transportbidrag som även ska omfatta livsmedelssektorn.

Finansminister Magdalena Andersson (S) berättade under pressträffen också att investeringsstödet för att bygga billigare hyresbostäder blir kvar – ett bidrag det enligt regeringen märkts en ökad efterfrågan på under slutet av 2018.

– Det innebär att liggande ansökningar hos Boverket kan behandlas, sa Magdalena Andersson.

Stödet har varit kritiserat av alla borgerliga partier, och är en av regeringens framgångar i förhandlingarna med Centerpartiet och Liberalerna.

Läs också: Regeringen, här har ni era miljöskatter!

Redan igår presenterades de flesta satsningarna för klimatomställning. Totalt handlar det om 1,95 miljarder kronor, alltså det största budgetområdet i vårändringsbudgeten.

Även på inkomstsidan finns flera skatter på miljösidan, som slopade subventioner till diesel i gruvor och höjd kemikalieskatt. Bibehållen flygskatt, för 785 miljoner kronor, finns också på intäktssidan, eftersom M-KD-budgeten slopade den.

För att kompensera för flygskatten ger dock regeringen 57 miljoner kronor för att stärka regionala flygplatser i Norrland, som har fått ökade driftsunderskott till följd av flygskatten.

Vad som blir tydligt är att det inte är några inslag av omfördelning till låginkomsttagares fördel i de skatter som lagts fram, inte heller i klimatskatterna. Eftersom januariöverenskommelsen innehåller bland annat skatteförslag som gynnar höginkomsttagare, har det talats om att de 15 miljarder kronor i grön skatteväxling som utlovats skulle ha inslag som gynnar folk med lägre inkomster.

Att höja skatt på bränsle i personbilar är en typisk miljöskatt, som bedömare sett som oundviklig för att komma upp i 15 miljarder, men det är också en skatt som slår jämnt över befolkningen och på så sätt märks mer i tunnare plånböcker.

Magdalena Andersson sa i samband med presskonferensen att det finns möjligheter att se över omfördelande inslag på miljöskatteområdet längre fram under mandatperioden.

Läs också: Klyftorna ökar trots 4 år med S+MP-regering

Fördelningsprofilen på den här budgeten skiljer sig från S-MP-regeringens tidigare budgetar, som gynnade låginkomsttagare mer i förhållande till höginkomsttagare. Så visar det här diagrammet över tre år under förra mandatperioden:

När de första förslagen på besparingar kom ut i medier i måndags, väckte det upprördhet att regeringen skulle spara 300 miljoner kronor på äldreomsorgen, vilket Kristdemokraterna, men även fackförbund gav uttryck för. Nu står det klart att de 300 miljonerna är nya stöd som M och KD införde i sin budget, och som regeringen nu väljer att ta bort.

Magdalena Andersson påpekade att det inte handlar om stöd som kommunerna har i dag, och att det därför inte borde kallas en besparing.

– Det handlar om statsbidrag till hemtjänsten, skulle riskera att kosta mer än vad man får tillbaka genom att man måste ansöka om det. Det gäller också ett boendestöd till trygghetsboenden, och sådana boenden finns inte i alla kommuner, sa hon.

Istället menar regeringen att de satsar mer än M och KD, då de lägger 500 miljoner i stöd till äldreomsorgen och 300 miljoner på att utöka investeringsstödet för att bygga äldreboenden, mer precist inom formen bistånds­bedömt trygghetsboende.

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson för KD, kallar i en debattartikel i Aftonbladet regeringens satsning för 800 miljoner kronor för en bluff: »Detta är medel som vi och M tillförde i budgeten redan i höstas – det regeringen nu gör är att satsa samma pengar inom samma anslag och sätta en ny rubrik. Och samtidigt göra dem mindre verkningsfulla«.

Petra Noreback, politiskt sakkunnig på KD, skriver i ett mejl till Dagens Arena att M och KD lade en miljard kronor på att bygga äldreboenden i sin budget, av vilka regeringen skär ned med 200 miljoner, och gör om resterande 800 miljoner till «ineffektiva stöd«.

En utredare på fackförbundet Kommunal, Torbjörn Dalin, gör i ett blogginlägg ett försök att reda ut om regeringen satsar mer eller mindre på äldre, jämfört med M-KD-budgeten, men har svårt att hitta de extra 500 miljoner kronorna i budgeten. Ändå kan det möjligen vara så att resurserna ökar i vårändringsbudgeten:

»Det verkar dock som att regeringen har tagit flera små poster i KD/M-budgeten, som av olika skäl inte bedöms komma ut i verksamheten, och gjort dem tillgängliga för kommuner, och då främst kommuner med stor andel äldre«, skriver han.

 

Artikeln har uppdaterats kl 17.35.