Magdalena Andersson. Ur film från regeringens hemsida.

Vad är egentligen reformutrymme och hur blir vi lurade i debatten om budgeten? Det handlar nya avsnittet av Pengar och politik om.

Det kallas reformutrymme, men vad är det? Sandro Scocco gör klart att det vi tror är pengar att sätta sprätt på i feta reformer i själva verket är en nedskärning, och att som systemet är riggat så måste den offentliga sektorn dra ner på personal varje år, så länge inga beslut fattas som kompenserar för den automatiska åtstramningen.

Med: Jenny Lindahl & Sandro Scocco