Magdalena Andersson.

ekonomi Tillväxten sjunker något, men arbetsmarknaden blir starkare än väntat. Det beskedet gav finansminister Magdalena Andersson (S) om Sverige ekonomi. Men vårändringsbudgeten kommer att innehålla besparingar.

I helgen presenterade Liberalerna, som samarbetar med regeringen, en förstärkning med 105 miljoner kronor till ökad bemanning inom kriminalvården. Satsningen är en del av vårändringsbudgeten – en budget som i övrigt inte kommer innehålla mycket satsningar.

M-KD-budgeten innehöll skattesänkningar för 20 miljarder. Därför är vår bedömning att utrymmet för ofinansierade reformer är nästintill obefintligt, sa finansminister Magdalena Andersson under en pressträff där hon presenterade regeringens ekonomiska prognos.

De förändringar som görs i vårändringsbudgeten kommer att syfta till att införliva januariavtalet.

– Det handlar om finansierade reformer. Skattehöjningar har redan aviserats, men det handlar också om en del besparingar, sa Magdalena Andersson.

Regeringens prognos spår, i likhet med andra bedömningar, en lägre tillväxt som landar på 1,6 procent både i år och 2020. För eurozonen är samma siffra runt 1,5 procent.

Arbetsmarknanden är starkare än väntat, enligt regeringens prognos, vilket gjort att man har reviderat upp siffrorna för 2019..

– Arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningen har överraskat uppåt, och det beror på utfall 2018.

– Det handlar inte, vill jag påpeka, om M+KD-budgeten, den påverkar inte här, lade finansministern till.

Det strukturella sparandet kommer inte att nå målet på 0,33 procent, utan landa på 0,2 procent, enligt regeringen. Men det är ändå förenligt med det nya, striktare överskottsmålet, sa Magdalena Andersson när hon fick frågan av en journalist varför regeringen inte sett till att spara ytterligare de miljarder som krävs för att nå målet.

– Jag bedömer inte att det hade varit en väl avvägd politik.

Statsskulden är den lägsta sedan 1977, enligt regeringen, och enligt prognos kommer den fortsätta minska. Finansministern sa dock att den prognosen troligen kommer att ändras i takt med kommande reformer.

Regeringen har sänkt den förväntade prognosen för bostadsbyggande och offentlig konsumtion, även om byggandet av hyresrätter steg något i slutet av 2018.

Bostadsmarknaden och svenskarnas skuldsättning är en anledning till oro, enligt finansministern. På internationellt plan finns en oro kring Brexit, handelskonflikten mellan Kina och USA, samt möjliga effekter av klimatförändringar som kan bli kostsamma.