FOTO: Anders Löwdin

Bostad De borgerliga partierna vill införa marknadshyror i Stockholms stad om de kommer till makten efter valet. Vänsterpartiet har räknat på vad det skulle få för konsekvenser på huvudstadens hyror. »Genomsnittshyran skulle stiga till 16 500 kronor«, säger partiets bostads- och demokratiborgarråd i Stockholm.

Vänsterpartiet släpper en rapport om hur Stockholms hyror hade påverkats om de var marknadsmässiga. Rapporten beräknar att hyrorna i hela staden i genomsnitt skulle stiga med 85 procent. I vissa delar så mycket som med 174 procent. Men även i förorterna skulle hyresnivån drastiskt gå upp.

– Det visar att marknadshyror är livsfarliga för bostadsmarknaden i Stockholm. Det påverkar inte bara innerstan, utan hela staden inklusive förorter, säger Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd (V) i Stockholm Stad.

Källa: Vänsterpartiets rapport »Hyresförändringar i Stockholm om marknadshyror införs«

 

Uträkningarna är gjorda efter samma metod som Hyresgästföreningen använde sig av 2015. Deras uträkning då visade en hyreshöjning på i snitt 63 procent i Stockholms stad. Ökningen mellan de två studierna beror, enligt Vänsterpartiet, troligtvis på att bostadsrättspriserna har stigit mellan undersökningarna.

För närvarande förhandlas hyran mellan parterna på hyresmarknaden. Den ska bygga på bruksvärdet, det vill säga den standard och kvalitet som finns i lägenheten, fastigheten och området.

Enligt rapporten skulle genomsnittshyran gå från 8 800 till 16 500 kronor. De som skulle drabbas hårdast är låginkomsttagare, arbetslösa och fattigpensionärer, säger Ann-Margarethe Livh. Som samtidigt påpekar att även grupper med »hyfsade inkomster« så som lärare och sjuksköterskor skulle få det svårt.

Källa: Stockholms bostadsförmedling, Svensk Mäklarstatistik och egna beräkningar. Essingeöarna är ej medtagna.

 

Skulle inte marknadshyror kunna göra det mer lukrativt för privat kapital att investera i hyreshus och att den brist vi idag ser på bostäder beror på att kostnader för att bygga och förvalta inte tillåtits styra priset? 

– Det är frågan om det argumentet stämmer? Jag tror inte det. För de som vill tjäna pengar på bostadsmarknaden så finns det ett intresse i att alltid säkerställa en hög efterfrågan, för det är då priserna pressas upp både på bostadsrätter och hyresrätter.

Skulle det bli mer rörlighet på bostadsmarknaden med marknadshyror? 

– Det är klart att det skulle förstärka rörligheten på det sättet att en massa människor skulle behöva flytta för att de inte har råd att bo kvar. För vem är det positivt? En viss rörlighet är såklart eftersträvansvärt, gamla personer flyttar från stort till lite mindre och barnfamiljer kan flytta in, men över lag tycker vi inte det är bra att människor behöver flytta runt hela tiden.