FOTO: Skärmdump regeringens live-sändning

FÖRÄLDRARFÖRSÄKRING Antalet månader reserverade för vardera förälder ska förlängas från tre till fem månader. »Den nya försäkringen ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden och ett jämställt föräldraskap«, sa socialminister Annika Strandhäll (S) på dagens presskonferens.

I dag överlämnades en ny utredning om föräldraförsäkringen till regeringen. Utredningen om en modern föräldraförsäkring tillsattes i februari 2016. Syftet har varit att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än idag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden och ett mer jämställt föräldraskap.

I och med det nya förslaget ökar antalet månader som är reserverade för respektive förälder från tre till fem månader, en tredjedel av försäkringen ska vara fortsatt fritt överförbar. Annika Strandhäll hoppas kunna motverka de ekonomiska förluster många kvinnor gör på lång sikt i och med dagens föräldraförsäkring.

– Fortfarande tar mammor ut 75 procent av alla dagar. Tittar vi på barn under två år så tar mammor ut nästan 90 procent av dagarna. Det är just när man bildar familj som de största inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män uppstår. I slutändan får det också resultat för pensionen, säger Annika Strandhäll.

För att göra föräldraförsäkringen mer flexibel för familjer med fler än två föräldrar, föreslår utredarna att gruppen som kan ta del av föräldrapenning utökas till att också innefatta en sambo eller en annan närstående.

– Det finns vissa möjligheter i dag, men då finns vissa krav, man ska ha varit gift innan och man ska ha haft barn tidigare, de här kraven tar vi nu bort. Dessutom  kommer 30 dagar per förälder vara fritt överförbara till en annan närstående försäkrad, säger regeringens särskilda utredare Lars Arrhenius.

Regeringens ambition är att lägga fram en proposition redan före valet.