I en pilotstudie genomförd av nätverket Resurs – Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället – uppger 22 procent av de utförsäkrade att de aldrig har råd att äta två lagade mål mat om dagen.

47 procent uppger att de i större eller mindre grad saknat pengar till resor för att sköta sina kontakter med sjukvård och myndigheter, och 62 procent saknar pengar till mediciner, läkar- och tandläkarbesök. 72 procent säger sig antingen ha fått låna eller ta emot ekonomisk hjälp från släktingar och vänner.

Siffrorna kommer från en omfattande enkät som besvarats av 300 av organisationen Resurs utförsäkrade medlemmar.
– Det får ses som en pilotstudie. Det är svårt att avgöra exakt hur representativa de är för hela gruppen utförsäkrade. Men vi tycker att resultaten är viktiga eftersom ingen annan undersöker det här, hur de utförsäkrades konkreta sociala situation ser ut, säger Anders Andrén, en av de ansvariga för undersökningen.