I dag presenterar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson sina förslag på förändringar av sjukförsäkringen på DN-debatt. Enligt Kristersson har sjukförsäkringsreformen i huvudsak varit bra och han planerar inte att ta bort de hårt kritiserade tidsgränserna, men öppnar upp för fler undantag.

De mest konkreta förslagen är:

1. Ökade möjligheter till individuella bedömningar vid den bortre tidsgränsen. En regel införs som anger att om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så ska han eller hon stanna i sjukförsäkringen.

2. De utförsäkrade som står helt utan inkomst ska få ta del av en helt ny ersättning. Ersättningen motsvarar vad dessa personer fått under arbetslivsintroduktionen på Arbetsförmedlingen. Dessa ska också kunna ta del av ett nytt bostadsstöd.

3. Någon form av utökad arbetslivsintroduktion redan under sjukskrivningstiden.

4. Arbetsförmedlingen ska få pengar till ytterligare 3 000 platser för personer med nedsatt arbetsförmåga.