Det tar alldeles för lång tid för socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) att komma med de utlovade förbättringarna av sjukförsäkringen, anser Kristdemokraterna. I dag presenterade partiet fem egna förslag som snabbt måste genomföras. KD kräver bland annat utökade undantag och att redan sjukskrivna inte ska kunna bli helt utan ersättning.

Även Centerpartiet och Folkpartiet börjar tappa tålamodet.