När den borgerliga regeringen lade fram sin första statsbudget hösten 2006, innehöll den ett omfattande åtgärdspaket för att minska “fusk, missbruk och överutnyttjande inom sjukförsäkringen”. Möjlighet för arbetsgivare att kräva läkarintyg första dagen, en uppstramning av arbetet med att gå igenom långa sjukfall och ta till vara deras arbetsförmåga, ökade resurser till Försäkringskassans kontrollenhet samt ett ökat informationsutbyte mellan myndigheter är några av totalt 20 åtgärder. Effekten av krafttagen skulle bli en miljard kronor i minskade kostnader årligen redan från 2007.

Försäkringskassans särskilda kontrollenhet hittade 2007 felaktiga utbetalningar, som de bedömer är fusk, för sammanlagt 142 miljoner kronor inom hela socialförsäkringen.