Bild: Alexander Giacomini
Bild: Alexander Giacomini

Om fackförbunden ska erbjuda sina medlemmar privat sjukvårdsförsäkring är en kontroversiell fråga. Nu tar Sveriges största fackförbund steget. »Man får se det som att systemen kompletterar varandra«, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

Antalet personer som har privat sjukvårdsförsäkring skjuter i höjden. I september slogs nytt rekord. Så många som 640 000 personer hade då en privat sjukförsäkring – en sexdubbling sedan år 2000. Det antalet kan i teorin dubbleras när Unionen inom något år kommer att erbjuda sina 600 000 medlemmar att teckna privat sjukvårdsförsäkring. I dag erbjuds det enbart egenföretagarna.

– Det finns flera anledningar. Våra konkurrenter erbjuder det, efterfrågan hos våra medlemmar har ökat och tillgången till den offentliga vården brister ibland. Sedan tycker vi inte att undanträngningsrisken är särskilt stor. Systemet är konstruerat på ett sätt som gör att det i huvudsak är privat vård och överkapacitet inom den offentliga vården som köps, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

Han betonar att det främst är personer med högre lön och längre utbildning som efterfrågar försäkringen. Och att de grupperna ofta redan har möjlighet att få eller köpa en försäkring via sin arbetsgivare.

– Men bland våra medlemmar finns också stora grupper som utan en kollektivt upphandlad lösning inte har möjligheten att teckna en försäkring. På detta sätt får även de medlemmarna tillgång till privat sjukvårdsförsäkring, säger Martin Wästfelt.

Men frågan om privata sjukvårdsförsäkringar är knappast okontroversiell. Försäkringsbolagen menar att de inte konkurrerar med den offentliga vården. Medan forskare hävdar att systemet gör att man kan köpa sig före kön – något som även ligger till grund för en aktuell lagskärpning i hälso- och sjukvårdslagen.

Det är inte heller en helt lätt fråga för fackförbunden. Dagens Arenas kartläggning visar att sju av tio fackförbund inom Saco och TCO erbjuder sina medlemmar privat sjukvårdsförsäkring. Inget av LO-facken erbjuder privata vårdförsäkringar. På kongressen i våras antogs dessutom en motion om att LO:s styrelse ska verka för att stoppa sjukvårdsförsäkringar.

Att erbjuda sina medlemmar privata försäkringslösningar kan sända signalen att exempelvis rehabilitering eller stressrelaterade problem är individens snarare än arbetsgivarens ansvar. Och att sjukvården inte går att lita på.

– Jag tycker man får se det som att systemen kompletterar varandra. I exempelvis Danmark har man större andel privata lösningar utan att tilltron till det offentliga har drabbats negativt. Men det är klart att det hade varit bättre om det aldrig behövts, säger han och påpekar att det Unionen har att förhålla sig till är realiteten.

– Det är inte realistiskt att det kommer finnas så mycket pengar att alla väntetider försvinner och allas behov av rehab kan fyllas snabbt. Vi tycker att detta är relaterat till arbetslivet och våra medlemmar ser risken med att vara borta från jobbet för länge. Sen kan man tycka att det är arbetsgivarens uppgift att lösa, men nu är det inte så.

Martin Wästfelt understryker att diskussionen om huruvida Unionen ska erbjuda sina medlemmar privata sjukvårdsförsäkringar har pågått under många år.

– Att säga att det är en enkel fråga vore dumt. Men vi ser ju tydligt att försäkringar mer och mer kompletterar det allmänna, exempelvis inkomstförsäkringen, övriga sjukvårdsförsäkringar och andra kollektivavtalslösningar.