Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

De säkerställda förändringarna i SCB:s mätning är små. ”Siffrorna avhåller allianspartierna från att provocera fram ett extraval”, säger statsvetare Ulf Bjereld.

SCB: s partisympatiundersökning presenterades på onsdagen. Den S-märkta statsvetaren Ulf Bjereld konstaterar precis som Stig-Björn Ljunggren att SCB.s majmätning inte innehåller några förvånande siffror.

Ulf Bjereld drar främst två slutsatser av undersökningen – opinionsläget är stabilt och regeringen får arbetsro:

– Det är framför allt stabilitet som kännetecknar opinionsläget, även om det finns en hel del statistiskt säkerställda förändringar så är de ju relativt små, det är det ena man kan konstatera.

– Det andra man kan konstatera är att den rödgröna minoritetsregeringen får en viss arbetsro när Socialdemokraterna hamnar över 30 procent och de rödgröna partierna fortfarande är större än alliansen, vilket ju är grundvalen för att de ska kunna regera. Siffrorna avhåller också allianspartierna från frestelsen att provocera fram ett extraval, eftersom man inte kan vara säker på att vinna det valet, säger han.

Ulf Bjereld menar att skeptikerna till en mer vänsterorienterad politik inom Socialdemokraterna skulle kunna använda Vänsterpartiets fortsatt låga siffror som argument mot fortsatt vänsterinriktning.

– Vänsterpartiet växer inte, trots att de står utanför regeringen och för en politik där de i många fall har väljaropinionen med sig. Det blir ett aber för dem inom socialdemokratin som vill att Socialdemokraterna ska föra en mer vänsterorienterad politik. Var ska de väljarna komma ifrån? Om Vänsterpartiet inte attraherar särskilt många väljare på en vänsterpolitik, varför skulle då socialdemokratin lyckas bättre, säger han.

På den borgerliga sidan tror Ulf Bjereld att Moderaterna är mest nöjda:
Moderaternas resultat ger Anna Kinberg Batra lite arbetsro att hantera kritiken mot decemberöverenskommelsen. Hade moderaterna tappat i den här mätningen så hade hennes situation blivit än mer utsatt. Men Folkpartiet har stora bekymmer, de får ett av sina absolut sämsta resultat i SCB partisympatiundersökning, kanske till och med det sämsta.

Ulf Bjereld tror att Sverigedemokraterna gläds åt undersökningen:
– De gör sin bästa SCB-mätning och får sin framgång befäst.