Foto: Flickr/vonderauvisuals
Foto: Flickr/vonderauvisuals

Ytterst få arbetsmiljöinspektioner sker oanmälda. »Viktigare att boka tid så man får träffa arbetsgivaren« säger Arbetsmiljöverket. Fel, säger facket. 

Dagens Arena har tidigare rapporterat om att Arbetsmiljöverkets inspektioner minskar, och det drastiskt. Under de senaste tio åren har antalet nästan halverats samtidigt som arbetsplatsolyckorna och arbetssjukdomarna ökar.

Av de inspektioner som utförs är det också ytterst få som sker oanmälda –  alltså utan att arbetsplatsen förvarnats om Arbetsmiljöverkets besök. Exakt hur få har dock myndigheten inga siffror över.

I de fall som Arbetsmiljöverket väl gör en oanmäld inspektion så sker det enbart inom byggbranschen. I fjol gjordes totalt 2 913 inspektioner i byggbranschen, varav de allra flesta föranmälda. Det säger Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket och tidigare inspektionschef, som heller inte ser någon anledning att försöka öka antalet oanmälda inspektioner.

– Det är bättre med anmälda eftersom det innebär att vi bokar in en tid och därmed säkerställer att vi kommer att få träffa arbetsgivaren. Eftersom arbetsgivarna är de som fattar beslut och kan påverka miljön så är det viktigt att vi pratar med dem. Om vi kommer oanmälda kan det ju hända att chefen inte är där.

Är det inte viktigt att göra oanmälda besök så att man får en rättvis bild av vad som försiggår på arbetsplatsen?

– Nej, det viktiga är att vi möter de personer som kan förändra något på arbetsplatsen. Om någon åtgärdar brister för att de vet att vi ska komma så är det väl bara jättebra. Våra inspektörer ser ofta igenom om man försökt sopa något under mattan tillfälligt, menar Håkan Olsson.

Men Ulf Kvarnström, ombudsman för Byggnads med ansvar för arbetsmiljöfrågor, håller inte med. Han hänvisar till att det alltid finns en byggarbetsmiljösamordnare, så kallad BAS-U, på varje arbetsplats. Denne ska alltid finnas på plats eller vara kontaktbar.

– Det är ju den som har ansvaret för arbetsmiljön och även alla befogenheter att förändra den. Så det resonemanget förstår jag inte alls, säger han och fortsätter:

– Oanmälda inspektioner är jätteviktiga eftersom det bara är då man kan få den rätta bilden av hur det ser ut på arbetsplatsen. Vi ser ofta exempel på tillfälliga åtgärder, till exempel om det sker en arbetsplatsolycka så är det vanligt att man rättar till saker som strömförande kablar och liknande inför den tid man vet att inspektören kommer. På det sättet blir det ju omöjligt att veta vad som egentligen hände och vad som faktiskt orsakade olyckan.

Att inspektionerna generellt blivit färre ser Ulf Kvarnström som allvarligt, särskilt med hänvisning till att arbetsplatsolyckorna ökar.

– Det är ett jätteproblem för oss. Eftersom vi bara kommer in på de arbetsplatser där våra medlemmar finns är det viktigt att det görs inspektioner, annars finns det ju ingen som kan kontrollera hur det ser ut på de andra arbetsplatserna, som ofta använder sig av utstationerad arbetskraft med väldigt lite kunskap om vad de har rätt till. Om ingen övervakar deras situation – hur ska det då någonsin kunna förändras?