Foto: Flickr/Karl Schmeck
Foto: Flickr/Karl Schmeck

Allt fler kvinnor blir sjuka på grund av sociala faktorer på arbetet och allt fler män råkar ut för olyckor inom byggbranschen. Enligt Arbetsmiljöverket ökar nu antalet anmälda arbetsskador.

Enligt Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik ökar antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Totalt anmäldes 119 300 arbetsskador för 2015.

Arbetssjukdomarna ökar för sjätte året i rad med totalt 12 400 anmälningar, en ökning på 2,6 procent. För män rör det sig främst om belastningsskador. Men allra vanligast är arbetssjukdomarna bland kvinnor, särskilt de som arbetar inom offentlig förvaltning, vård och omsorg. 

– Kvinnors arbetssjukdomar fortsätter att öka och för andra året i rad är sociala och organisatoriska faktorer den vanligaste orsaken. Det är en oroande trend som arbetsgivarna inte lyckats bryta, säger Ann Ponton Klevestedt, chef vid enheten för statistik och analys, i ett pressmeddelande. 

Antalet anmälda olyckor i arbetet ökade med 6 procent 2015. Här är det männen som är överrepresenterade, och yrken som byggnadsträarbetare och inredningsnickare är särskilt drabbade. Den vanligaste olycksorsaken är att tappa eller slinta med en maskin eller ett verktyg. Unga män i åldern 16-24 är de som har högst olycksfallsfrekvens.

För kvinnor är fallolyckor vanligast, till följd av att man halkar eller trampar snett, och brevbärare är den värst drabbade yrkesgruppen.

Rapporten visar också att arbetsolyckor till och från jobbet har ökat med ungefär 9 procent sedan 2014. Antalet arbetsolyckor med dödlig utgång har dock gått ned något, från 53 under 2014 till 44 under 2015.