Bild: Flickr/Mr. Austin Frothinglosh
Bild: Flickr/Mr. Austin Frothinglosh

FÄRDTJÄNST Förra veckan beslöt fullmäktige i Stockholms läns landsting att ställa krav på sociala villkor vid upphandlingar av färdtjänst. Men under tisdagen fattade trafiknämnden ändå beslut om att förlänga befintligt avtal.

Nuvarande avtal för färdtjänsttaxi löper ut sista mars 2018. Men nu har alltså trafiknämnden inom Stockholms läns landsting beslutat att förlänga avtalet ett år till. Avtalen för övrig färdtjänst, där bland annat rullstolstaxi och bårtaxi ingår, förlängs i två år. Det betyder att det kommer dröja längre innan de nya kraven på kollektivavtalsliknande villkor, som fullmäktige beslutat om efter förslag från S+MP+V, kan få genomslag.

Talla Alkurdi, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna, är besviken.

”Jag tänker i första hand på alla färdtjänstresenärer och förare som gladde sig över förra veckans beslut om schyssta villkor och bättre kvalitet i färdtjänsten. Landstinget hade chansen att visa politisk vilja till en nystart, men de styrande moderaterna trotsade landstingsfullmäktige och tvingar igenom ett år till med dåliga villkor i färdtjänsten”, säger Talla Alkurdi i ett uttalande till Dagens Arena.

Men trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) anser att det tar tid att genomföra en bra upphandling, och menar att förlängningen av nuvarande avtal inte innebär något brott mot beslutet i fullmäktige.

– Trafiknämnden har redan beslutat om en ny upphandling. I den ska vi ställa en rad krav, både på villkoren för de som kör färdtjänsten och villkoren för de som utnyttjar den. Bra upphandlingar tar lång tid, säger Kristoffer Tamsons till DN.

I ett uttalande via sms från Moderaternas pressekreterare Claes Wersäll till Dagens Arena hänvisar partiet till den nyligen genomförda lagstiftningen om att ställa sociala krav vid upphandlingar, och nämner inte fullmäktiges beslut.

»Trafikförvaltningen har i uppdrag att gå igenom på vilket sätt som nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 juni inom området kan tillämpas . Den analysen ska lägga grund för på vilket sätt som förstärkta krav ska ställas, då inte bara för de som nyttjar färdtjänsten utan också för de som kör färdtjänst«, skriver Claes Wersäll.

I förslaget till beslut från trafikförvaltningen om att förlänga befintliga färdtjänstavtal (som skrevs innan fullmäktiges beslut om sociala krav) står det:

»En framgångsrik ny upphandlingsperiod med en god och utvecklad konkurrens kräver en lång förberedelsefas för eventuella nya intressenter och det krävs ett tidskrävande förarbete i upphandlingen«.

Som motiv till att avtalet för färdtjänsttaxi förlängs nämns också att »leveransen« har förbättrats, efter att hösten 2016 präglades av låga betyg när det gäller kundernas nöjdhet och förmågan att passa tider inom färdtjänsten.