Bild: Pixabay

Nyhet Anställda inom vård och omsorg fick en engångsbonus med senaste avtalet men timanställda omfattades inte av avtalet. Vissa regioner och kommuner gav dock även dessa anställda en bonus, men långt från alla. 

I avtalet mellan SKR, Kommunal och Sabona som slöts i höstas ingick det ett engångsbelopp i form av 5500 kronor för tillsvidareanställda såväl som visstidsanställda. Dock berördes inte timavlönade. Vissa kommuner och regioner valde emellertid att betala ut engångsbeloppet även till timavlönade. Lokala förhandlingar har avgjort om även timavlönade inräknats i bonusen, vilket P4 Värmland var först med att rapportera om. 

– I det centrala avtalet omfattar månadsavlönade i relation till engångsbeloppet, de timavlönade hanteras lokalt i förhandling med kommuner och regioner. Vi på Kommunal vill att alla ska inkluderas och det finns inget som hindrar arbetsgivaren att göra det lokalt säger Lena Byström, ombudsman på Kommunal.

Bland kommuner som betalat ut engångsbeloppet även till timavlönade återfinns bland andra Ovanåker och Bollnäs i Hälsingland.

– SKR gick med på ett engångsbelopp i det centrala avtalet men privata branscher där bland annat Vårdföretagarna ingår tackade alla nej till att ha med engångsbelopp till anställda i avtalet, Till exempel var ambulanssjukvårdarna som går på Vårdföretagarnas avtal besvikna för att de inte hade fått något, de har haft en hög arbetsbelastning och haft en mycket stressig arbetsmiljö under corona. Vissa privata har valt att sköta sådant på egen hand och själva delat ut bonusar, säger Elisabeth Haug som är ombudsman på Kommunal.

Många har uppfattat bonusen som ett sätt att tacka de som arbetat hårt under pandemin men enligt Niclas Lindahl, som är förhandlingschef på SKR, har det inte haft med det att göra: 

– Eftersom att pandemin bröt ut förra våren sköts hela avtalsrörelsen på hela arbetsmarknaden med cirka 500 avtal upp. I normalfall gör vi upp avtal så att de är klara i mars-april någon gång. Den osäkra samhällsekonomin och arbetsmarknadssituationen gjorde att vi ville vänta och ha bättre förutsättningar att kunna överblicka. Avtalsrörelsen sköts fram till hösten, säger han och fortsätter:

– Under tiden gjorde medarbetarna inom inte minst vården och omsorgen fantastiska insatser. Genom att skjuta upp avtalet fick många vänta på en eventuell höjd lön. Som en delhantering av det nya avtalet, för att lösa hela lönebiten, landade vi i ett engångsbelopp i Kommunals huvudöverenskommelse, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKR.