Emma Berginger (MP) kommunalråd i Lund, Taxi Kurir och Taxi 020.Bild: MP och Flickr/Eva the Weaver

färdtjänst Riskkapitalägda taxikoncernen Cabonline, som kritiserats för sina usla arbetsvillkor och undermåliga service, har dominerat den svenska färdtjänstmarknaden de senaste åren. Men nu har politikerna fått nog. 

För taxinäringen är färdtjänsten en viktig inkomstkälla. Ungefär hälften av taxibolagens intäkter kommer från samhällsbetalda transporter. På mindre orter kan det handla om nästan 100 procent av intäkterna.

En av de största aktörerna på färdtjänstmarknaden är den riskkapitalägda taxijätten Cabonline. 6 000 taxibilar är anslutna till företaget, vilket kan jämföras med att det finns totalt omkring 16 500 taxibilar i Sverige. Bolaget, som tidigare gick under namnet Fågelviksgruppen, grundades 1989 och äger flera stora varumärken som Taxi Kurir, Taxi 020 och Sverigetaxi. Den årliga omsättningen ligger på 5 miljarder kronor och enligt bolaget utgörs 20 procent av omsättningen av färdtjänst.

I dagsläget har Cabonline färdtjänstavtal med kommuner och landsting över hela landet – Stockholm, Skåne, Malmö, Halland, Umeå, Jönköping, Staffanstorp, Uppsala, Knivsta, Örebro, Gävleborg, Västmanland, Sörmland, Älvkarleby och Lund är några exempel.

Och på många håll har Cabonline kritiserats för sina undermåliga arbetsvillkor, dåliga service och prispressade anbud i upphandlingarna.

I Stockholm har förarna gång på gång vittnat om slavlöner och långa arbetspass. Resenärerna har i sin tur klagat på dålig service och försenade bilar, något som Dagens Arena tidigare rapporterat om. Trots det valde landstingsalliansen i mars att förlänga avtalet med Sverigetaxi och Taxi 020 som ingår i Cabonlinesfären.

Men på andra håll i landet har politikerna fått nog. Ett exempel är Lunds kommun.

2013 vann Taxi Helsingborg upphandlingen av färdtjänsten i Lund i konkurrens med två Cabolineägda bolag. Alliansen, som då styrde i kommunen, valde det bolag som erbjöd sig att sköta färdtjänsten till lägsta pris: 17,5 miljoner – 30 procent lägre än det föregående avtalet.

Risken var att en ny tillfällig upphandling bara skulle gynna Cabonline.

Men bara några månader senare köptes Taxi Helsingborg upp av Cabonline. Och det dröjde inte länge innan missnöjet bröt ut. Taxichaufförerna vittnade om att de arbetade långa pass för en låg ersättning. Och kunderna klagade över att bilar inte dök upp eller var kraftigt försenade.

– Det är vanligt att det uppstår problem under inkörningsperioden när man byter leverantör. Men den här gången var det annorlunda. Barnsjukdomarna försvann inte, i stället blev det bara sämre, säger Emma Berginger (MP), som sedan januari 2015 är ordförande i tekniska nämnden som ansvarar för färdtjänsten.

Även kommunens egna undersökningar visade att färdtjänsten inte höll måttet. Och sommaren 2015 beslutade kommunen att börja utfärda viten för bristerna. Bara under 2015 uppgick vitesbeloppen till över en miljon kronor. Men klagomålen fortsatte att strömma in.

– Min bedömning är att det bud som Taxi Helsingborg la i upphandlingen var för lågt för att klara av uppdraget. Förarna berättade för oss att de inte fick tillräckligt betalt för att få en fullvärdig lön.

Politikerna övervägde därför att säga upp avtalet med Taxi Helsingborg. Men på grund av bristen på konkurrens avstod man.

– Risken var att en ny tillfällig upphandling bara skulle gynna Cabonline eftersom de äger flera av taxibolagen i Skåne.

I början av 2016 skrev kommunpolitikerna ett brev till Konkurrensverket för att uppmärksamma taxijättens monopolliknande ställning på taximarknaden. I brevet påpekade man också att i princip samma sak inträffade vid färdtjänstupphandlingen 2007. Då vann Taxi 020 upphandlingen och ett halvår senare köptes företaget upp av Cabonline.

– Konkurrensverket svarade aldrig skriftligen på brevet. I stället meddelade man över telefon att man inte tänkte driva saken vidare.

Tillslut valde kommunen att införa en resegaranti för resten av avtalsperioden som innebär att resenärerna får beställa en bil från valfritt taxibolag om resan försenas mer än en halvtimme. Det är kommunen som står för kostnaden, inte Taxi Helsingborg.

– Klart att vi inte vill skapa incitament för bolaget att missköta sig. Men vi ansåg att det var viktigt att värna om brukarna.

Avtalet med Taxi Helsingborg löper ut i höst och nu pågår en ny upphandling av färdtjänsten i Lund. I stället för att enbart gå på lägsta pris har kommunen använt en mervärdesmodell, där man bedömer hur anbudsgivarna lever upp till olika kvalitetsparametrar.

Dessutom ställer man krav på kollektivavtalsenliga villkor. »Leverantören skall betala löner inklusive övriga lönetillägg och uppfylla övriga sociala åtaganden motsvarande villkoren i för branschen tillämpade kollektivavtal«, lyder skrivelsen.

Bara ett företag levde upp till kraven och vann därmed upphandlingen med ett anbud på 30 miljoner, alltså nästan dubbelt så dyrt som det nuvarande avtalet.

– Jag tycker att det här visar att den föregående upphandlingen var i billigaste laget, säger Emma Berginger.

Men upphandlingen har överklagats, bland annat av Cabonlineägda Taxi Helsingborg som anser att hela upphandlingen bör göras om.

– Vi får se hur det hela slutar. Men vi är väldigt nöjda med det vinnande anbudet eftersom de har dedikerat både bilar och förare särskilt till färdtjänsten. Taxi Helsingborgs förare kör också vanlig taxi. Och en körning med exempelvis en affärsresenär till Sturup ger bättre betalt än en färdtjänstkörning och då är det ju inte konstigt att de väljer affärsresenärer.

När det var som värst handlade det om viten på sexsiffriga belopp varje månad.

I Malmö delar tre bolag på färdtjänstuppdraget, varav två ägs av Caboline – Taxi Kurir och Taxi Skåne. När upphandlingen gjordes 2012 ställdes aldrig några arbetsrättsliga krav. I det 13 sidor långa avtalet finns detaljerade skrivningar om hur kunderna ska bemötas men inte ett ord om förarnas arbetsvillkor.

Och liksom i Lund har staden haft problem med färdtjänstbilar som inte dyker upp.

– Får förarna erbjudande om en resa som ger bättre betalt förstår jag mycket väl varför man tar den. Det stora bekymret är att ersättningen till förarna är för låg, den går inte att leva på, säger kommunalrådet Andreas Schönström (S).

Nu har en ny upphandling påbörjats och den här gången har kommunen ställt arbetsrättsliga krav på lön, arbetstid och semester.

– Men jag är rädd att detta inte löser problemen. Kraven omfattar bara de samhällsbetalda resorna och vi kommer ha väldigt svårt att kontrollera att kraven följs. Jag är rädd för att det mervärde vi betalar från kommunens sida för att få upp lönerna i stället hamnar hos mellanhänderna, det vill säga anbudsgivarna.

Även Moderatstyrda Halland har haft stora problem med färdtjänsten. Där har regionens kommuner – borträknat Kungsbacka – valt att lägga över ansvaret på färdtjänsten på regionens bolag Hallandstrafiken.

2015 upphandlades det nuvarande avtalet och Taxi Halmstad fick ansvaret över ungefär hälften av transporterna. I upphandlingen ställdes aldrig några krav på kollektivavtalsliknande villkor gällande lön och arbetstider.

Och under försommaren året därpå köptes bolaget upp av Cabonline. Det var också då problemen började, enligt Daniel Modiggård, trafikplanerare på Hallandstrafiken.

– Tillgången på förare och fordon var för liten vilket ledde till kraftiga förseningar och uteblivna transporter – och det gällde specifikt Taxi Halmstad. Det fick stora konsekvenser för våra resenärer. Sjukresor och färdtjänst är extremt viktiga samhällsfunktioner som bara måste fungera, säger han.

Liksom i Lund ställdes krav på taxibolaget att bättra sig. Man krävde en handlingsplan från bolaget och började utfärda viten.

– När det var som värst handlade det om viten på sexsiffriga belopp varje månad.

I sommar ska en ny upphandling av färdtjänsten påbörjas. Gösta Bergenheim (M), ansvarig politiker för färdtjänsten i Halland säger att man inte är klara med vilka krav som ska ställas i upphandlingen men att »det är rimligt att ställa sociala krav så att människor inte utnyttjas«.

– Vi kan konstatera att leveranserna inte har skett på ett önskvärt sätt och det är möjligt att ersättningen kan vara en orsak. Men det behöver inte betyda att ersättningen är för låg. Det betyder bara att det är mer lönsamt för förarna att ta vanliga körningar i stället för färdtjänstkörningar.

Har man börjat ställa krav är det lovvärt. Men det tror jag först när jag ser det.

Cabonline skriver i ett mejl till Dagens Arena att man ser allvarligt på kritiken och att företaget arbetar »för fullt« med att höja kvalitén i färdtjänsten.

»Cabonline har en ny ägare och ny ledning och vi har ändrat strategi när det gäller upphandlingar. Fortfarande är det många upphandlingar som endast går på lägsta pris. Därför har vi avstått att delta om vi inte ansett att förutsättningar funnits för att vi ska kunna leverera bra kvalitet till resenärer eller arbetsvillkor till våra förare. Likaså har vi förlorat många upphandlingar där vi lämnat anbud med högre pris än våra konkurrenter.«

Bolaget skriver också att man håller på att byta ut avtalen med sina taxibolag.

»Tidigare har de lokala taxibolagen själva fått bestämma utformning av de krav som skall ställas på åkerierna. Skillnaden är nu att vi centralt uttryckligen har med krav om kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.«

Emil Burman, utredare på fackförbundet Transport, är dock skeptisk.

– Om Cabonline nu har börjat ställa krav så är det lovvärt. Men det tror jag först när jag ser det. Dessutom är det lite olyckligt att man inte vill gå hela vägen, det vill säga ställa krav på kollektivavtal. Kollektivavtalsliknande villkor innebär en otrygghet eftersom villkoren när som helst kan dras undan.

Läs också: Nu avgörs frågan om arbetsrättliga villkor i offentlig upphandling.