Foto: Skärmdump från riksdagen.se.

Arbetsrättsliga villkor I dag, onsdag, klubbade riksdagen igenom regeringens förslag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar. »En seger för alla de som exempelvis kör färdtjänst eller jobbar i städbranschen«, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

I mitten av mars presenterade regeringen ett kompromissförslag om arbetsrättsliga krav i offentliga upphandlingar, efter att ursprungsförslaget röstades ner i riksdagen. Kompromissförslaget innebär att man i större upphandlingar måste ställa krav enligt kollektivavtalens respektive lägstanivå när det gäller arbetstid, lön och semester. De nya reglerna, som föreslås börja gälla från och med 1 juni i år, röstades igenom i riksdagen i dag, onsdag, eftersom KD ställer sig bakom förslaget.

– Det här är en seger för alla de som exempelvis kör färdtjänst eller jobbar i städbranschen, skriver civilministern på sin Facebooksida.

– Vi är väldigt glada att vårt hårda arbete att få partierna att kompromissa har gett resultat. TCO har under lång tid arbetat för att det ska vara möjligt att ställa krav på lön och arbetsvillkor i offentliga upphandlingar. Trots en del bakslag under vägen får vi nu äntligen en lagstiftning som gör att arbetstagares rättigheter stärks, samtidigt som konkurrensen blir sjystare, säger TCO:s Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

Men kraven på arbetsrättsliga villkor måste inte alltid ställas. Enligt lagtexten måste det bara ske om »det behövs för att undanröja risker för oskäliga villkor«. Regeringen har i sin proposition pekat ut några sådana branscher, exempelvis taxi.

– Syftet med lagförslaget är att skydda enskilda arbetstagare men också att motverka den osunda konkurrens som finns genom att vissa leverantörer dumpar anbudspriser genom att ha oskäligt låga löner och dålig arbetsmiljö, säger Charlotta Frenander, jurist på Upphandlingsmyndigheten.

Emil Burman, utredare på fackförbundet Transport, är positiv till lagförslaget.

– Det är förstås jättebra men det är ingen hemlighet att vi från facket hade velat gå längre. Nu omfattar förslaget krav på lön, semester och arbetstid men vi hade gärna sett att det också omfattade pensioner och försäkringar.

Även taxijätten Cabonline, en av de största aktörerna på färdtjänstmarknaden, är positiva.

»Det är bra att arbetsrättsliga villkor finns med som krav i upphandlingar då det ger en transparens och likabehandling i kommande upphandlingar. Nu behöver vi sätta oss närmare in i detaljerna för att se om detta kommer att påverka oss i framtida färdtjänstupphandlingar«, skriver bolaget i ett mejl till Dagens Arena.

Emil Burman pekar dock på att förslaget inte kommer lösa alla problem på taximarknaden, exempelvis överetableringen.

– Taxiförarna blir allt fler samtidigt som de ska dela på lika många körningar. Någon ska betala det priset och det är nog oftast föraren eller den ensamma åkaren.