ledare Apotekstjänst, SCB och Förbifart Stockholm. Otaliga är de exempel på när upphandlingar har inneburit allvarliga fel och risker. Trots det står nu ytterligare en myndighet, Arbetsförmedlingen, inför ett gigantiskt, nytt upphandlingsexperiment.

Det går knappt en dag utan att vi får nya exempel på hur offentliga upphandlingar havererar av oseriösa privata företag.

En sådan firma heter Evry, som vann upphandlingen om att göra intervjuer till Statistiska Centralbyråns (SCB) arbetslöshetsstatistik. Man var 30 procent billigare än konkurrenterna, lät lågavlönade i en källarlokal i Solna fuska ihop siffrorna. Resultatet var drygt en procent högre arbetslöshet än vad den är i verkligheten.

Omskriven är Apotekstjänst, som var hisnande 14 miljoner billigare än konkurrenterna i upphandlingen.  Men när sjukhusen ville ha sjukvårdsmateriel var det tomt i Apotekstjänsts förråd, och operationer måste ställas in.

Det har funnits en utbredd naivitet att man genom upphandlingar alltid kan minska offentliga utgifter. Länge pressade olika regeringar myndigheterna att lägga ut IT-driften på entreprenad. Skandalen med Transportstyrelsen, där säkerhetskänsliga uppgifter hamnade utomlands, var ett smärtsamt uppvaknande.

På ett liknande sätt har politikerna velat undgå dyra kontrakt med svenska storföretag som Skanska och NCC om infrastrukturbyggen. En ökad konkurrens i upphandlingen från kontinentala företag skulle bli billigare, trodde man.

I praktiken är det fullständigt orealistiska priser som gäller, eftersom begreppet kvalitet är mycket svårare att precisera i domstolen.

En italiensk firma hade det klart billigaste anbudet på tunneldelen på Lovön som ingår i Förbifart Stockholm. Men resultatet var lönedumpning, återkommande arbetsmiljölarm, och minskade skatteintäkter.

Så det blev inte billigare för samhället och kvaliteten på arbetet var usel. Bland annat måste 4 000 nya bultar, som ska garantera tunnelns stabilitet, sättas in istället för dem italienarna använt.

Dessbättre har nu en diskussion börjat om de lagar som styr upphandlingarna.  Där står visserligen att man ska ta hänsyn till både anbudens pris och kvalitet. Men i praktiken är det fullständigt orealistiska priser som gäller, eftersom begreppet kvalitet är mycket svårare att precisera i domstolen.

Skandalen med Apotekstjänst har emellertid gjort att sex av åtta riksdagspartier enats om att upphandlingsreglerna måste stramas upp.

Och haveriet med tunnelbygget på Lovön har gjort att Trafikverkets nya generaldirektör Lena Erixon krävt att det ska finns lagliga möjligheter att kunna nobba de lägsta anbuden.  Anbud som hon kallar för »spekulativa« och som ofta leder till förseningar och högre kostnader.

Det blir dyrare eftersom beslut om anbud ofta överklagas, häromåret var det 1 200.  Det finns en hel armé av jurister som försörjer sig på att hitta småfel. Omtalat är upphandlingen av elcyklar i Stockholm som fick göras om, för att delar av anbudet var skrivet på norska.

Nu finns ett färdigt utredningsförslag från i fjol om att dämpa ivern att överklaga genom att det ska kosta 7 500 kr per gång. En snabb uppstramning av reglerna är nödvändig, eftersom omgörningen av Arbetsförmedlingen är tänkt att upphandlas av privata företag.

Experimentet med etableringslotsar för nyanlända, som Arbetsförmedlingen fick avbryta häromåret, var nedslående.  Ett stort lotsföretag fick på tre år 43,8 miljoner av skattemedel, men bara 12 personer fick jobb som varade i mer än ett halvår. Etableringslotsarna stoppades, sedan det visat sig att det förekom kriminalitet, hot och utpressning.

Det var det generaldirektören Mikael Sjöberg tänkte på när han i radio häromveckan apropå den nya Arbetsförmedlingen talade om hur svårt det är att på förhand avgöra om ett företag är seriöst. Eller om det nästan är som ett bolag »som man uppsatt för att bedriva brottslig verksamhet och att stjäla pengar från det allmänna«.

Att detta inte är en nidbild bekräftar polisens nationella underrättelsecentra (Nuc) i en rapport häromåret. Där beskrev man offentliga upphandlingar som »ett särskilt riskområde« för organiserad brottslighet.

Den ofta naiva synen på upphandlingar betyder att seriösa företag trängs undan av de som mest betraktar staten som en bankomat. När vaknar drömmare om den nya Arbetsförmedlingen som centerns Martin Ådahl?