Sedan 1990 har Sverige minskat sina utsläpp av koldioxidgaser mer än vad Kyoto-avtalet kräver. Det betyder att vi därför har en mängd nationella utsläppsrättigheter ”till godo”. Regeringen har ännu inte gett besked om man vill sälja de nationella utsläppsrätter Sverige har till godo på grund av att vi minskat våra egna utsläpp. Om utsläppsrätterna säljs betyder det att något annat land kommer att kunna släppa ut den koldioxid som svenskarna undvikit. De rödgröna partierna har deklarerat att de kommer att annullera – ”förstöra” – utsläppsrätterna om de kommer till makten.

Att regeringen inte ger klara besked upprör Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson.
– Om de säljs innebär det att alla människors ansträngningar – alla som cyklat istället för att ta bilen, alla som installerat värmepumpar, kommuner som köpt biogasbussar, villaägare som gått över till fjärrvärme istället för olja – alla de här ansträngningarna blir förgäves eftersom något annat land kommer att kunna släppa ut den koldioxid som svenskarna undvikit, säger han.