Bild: stock.xchng

Överviktig, gammal eller flerbarnsförälder? Då ratas din jobbansökan i högre utsträckning. Det framkommer i en rapport från IFAU.

Vid rekryteringar ratar arbetsgivare i högre utsträckning personer som är överviktiga, äldre, flerbarnsföräldrar, minoriteter eller sjuka. Det framkommer i en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Av rapporten framgår en omfattande diskriminering.

Genom ett experiment har rekryterare fått välja mellan två hypotetiska sökande som ska anställas eller kallas till jobbintervju. Att vara äldre än 55 år gav då 64 procentenheters lägre sannolikhet att kallas till en intervju. För flerbarnsföräldrar och religiösa minoriteter var det 25 procentenheters lägre chans.

De som tydligast ratades i rekryteringsprocessen var dock överviktiga och personer som varit sjuka mer än fem gånger under det senaste året. De hade 80 procentenheters större sannolikhet att ratas från att kallas till en jobbintervju eller att bli anställd.
– Effekterna är stora, framförallt för dem med kraftig övervikt och dem som varit mycket sjukfrånvarande, säger professor Per Johansson i ett pressmeddelande. Men även födelseland och religiös tillhörighet spelar roll.