Foto: Björn Tesch

När riksdagen förra året krävde stopp för fas 3 svarade regeringen med fler utbildningsplatser och nya anställningsstöd. Ett år senare har färre än var tjugonde deltagare fått del av insatserna, kan Dagens Arena avslöja. Samtidigt växer fas 3.

Den 9 juni 2011 röstade en majoritet i riksdagen – oppositionen och Sverigedemokraterna – för att stoppa nya anvisningar till fas 3. Beslutet gavs till regeringen i form av ett ”tillkännagivande” – en uppmaning från riksdagen till regeringen att utreda eller komma med förslag i frågan.

Orsaken till det relativt tandlösa tillkännagivandet är att riksdagen inte har någon direkt makt över fas 3. Programmet lyder inte direkt under lagtexter, utan under regeringens förordning till Arbetsförmedlingen.

Regeringen svarade med tre åtgärder
Som svar på riksdagens uppmaning gjorde regeringen ett par modifieringar av programmet: Man införde möjlighet till arbetsmarknadsutbildning, skapade ett nytt förstärkt anställningsstöd och ökade handledartätheten. Dessa åtgärder ansågs vara tillfylles. I regeringens skrivelse för 2011 går att läsa:

”Genom dessa åtgärder anser regeringen att riksdagens tillkännagivande har tillgodosetts.”

Inflödet mycket större än utflödet
Resultatet blev att antalet anvisningar till fas 3, tvärtemot riksdagens vilja, i själva verket ökade under året. År 2011 anvisades i snitt 1 450 personer varje månad. År 2012 hade antalet ökat till 2 000 personer varje månad. Sammanlagt har 41 508 nya arbetslösa skrivits in i fas 3 sedan riksdagsbeslutet den 9 juni 2011.

Trots regeringens åtgärder har utflödet ur fas 3 inte ökat i samma takt som inflödet. Varje månad lämnar i snitt 650 personer programmet till utbildning eller jobb. Det är en blygsam ökning med 175 personer i månaden.

Resultatet är att fas 3 sväller. Antal kvarvarande deltagare varje månad är nu i snitt drygt 31 000, en ökning med i snitt 4 000 personer på ett år. Till hösten 2015 räknar Arbetsförmedlingen själva med att snittet ökat till 37 400 personer.

Färre än var tjugonde fick ta del av åtgärder
Regeringens svar på riksdagens tillkännagivande har dock lett till väsentligt ökad handledartäthet, från en arbetsförmedlare på 125 deltagare till en på 75 deltagare. Detta finansieras med ett extra anslag på 675 miljoner kronor om året. Någon effekt av ökad handledartäthet har dock Arbetsförmedlingen ännu inte noterat.

När det gäller de två andra åtgärderna från regeringen kan Dagens Arena avslöja att färre än var tjugonde anvisad deltagare i fas 3 har fått ta del av dem. Av de 41 508 personer har anvisats till fas 3 under året har endast 1 927 personer fått någon form av utbildning eller förstärkt anställningsstöd. Det är lite drygt 4,6 procent.

Av dessa är det endast 676 personer som fått ta del av det förstärkta särskilda anställningsstödet. 1 251 har antingen påbörjat en arbetsmarknadsutbildning eller påbörjat en förberedande utbildning. Av dessa är det bara 731 som faktiskt har genomfört en arbetsmarknadsutbildning. Och av dessa har endast 14,2 procent fått jobb.

Fotnot: Klicka här för att läsa vad Moderaterna och Socialdemokraterna har att säga om Dagens Arenas siffror.