Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.

Allvarliga brister råder i villkoren för migrantarbetare som jobbar på svenska restauranger.  Det framkommer i en rapport från Hotell- och restaurangfacket.

Migrantarbetare som jobbar på svenska hotell och restauranger jobbar ofta under usla förhållanden. Hos 61 av 64 besökta arbetsplatser har Hotell- och restaurangfacket (HRF) hittat uppenbara felaktigheter i löneutbetalningarna för migrantarbetare. Det framkommer i en rapport som fackförbundet presenterade i dag.

Inte någon av de migrantarbetare som HRF intervjuade hade heller fått de villkor som de blivit utlovade när de ansökte om att få komma till Sverige för att arbeta. Över hälften av arbetsplatserna hade felaktiga anställningsavtal och HRF kunde hitta felaktigheter i schemaläggningen.

– Här ser vi hur arbetsgivare systematiskt utnyttjar att människor kommer från fattigare förhållanden. De som vi har mött har ofta en miserabel utgångspunkt och vill förstås ha jobb till varje pris. Många har skuldsatt sig för att komma till Sverige, säger HRF:s ordförande Ella Niia i ett pressmeddelande.

– Regeringen måste agera snarast. Människor far illa!

Regeringen ändrade 2008 – med stöd från Miljöpartiet – reglerna för arbetskraftsinvandring. Tidigare prövades ansökningar om arbetstillstånd mot den inhemska arbetsmarknaden.

De ändrade reglerna har vid flera tillfällen fått skarp kritik för att ingen längre har kontroll över hur arbetsvillkoren eller hur lönerna ser ut i praktiken. Arbetskraftsmigranten har också svårt att hävda sig gentemot arbetsgivaren om en konflikt skulle uppstå.