Elisabeth Svantesson (M) och Ylva Johansson (S). Foto: Riksdagen och privat.

Färre än var tjugonde deltagare har fått ta del av regeringens nya åtgärder i fas 3. ”Mycket kan bli bättre”, säger arbetsmarknadsutskottets ordförande Elisabeth Svantesson (M). Ylva Johansson (S) kräver att programmet slopas.

När riksdagen den 9 juni 2011 krävde stopp för fas 3 svarade regeringen i stället med fler utbildningsplatser och nya anställningsstöd. Ett år senare har färre än var tjugonde deltagare fått del av insatserna, kan Dagens Arena avslöja i dag, tisdag.

Under samma tid har 41 508 personer blivit anvisade till fas 3. Snittantalet inskrivna varje månad har ökat med 15 procent – eller 4 000 personer – och ligger i dag på 31 000 personer varje månad.

Inte levt upp till riksdagens intention
Ylva Johansson, som är Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, tycker att siffrorna visar att regeringen inte levt upp till intentionen med riksdagens tillkännagivande.
– Det har man inte. Men det viktigaste är att jag tycker att fas 3 ska bort. Jag är inte särskilt imponerad av att man putsar lite grann på några delar. Fas 3 är en i grunden misslyckad åtgärd som bör ersättas med till exempel utbildning och kvalificerad arbetsförmedling, säger hon.

– De här siffrorna är en bild av den misslyckade arbetsmarknadspolitiken. Regeringen lyckas inte sätta folk i arbete utan hänvisar en hopplös återvändsgränd där man ska jobba utan ersättning och utan slut. Det är en bild av en regering som misslyckats med sina två viktiga frågor: Jobben och utanförskapet, säger Ylva Johansson.

”Mycket kan bli bättre”
Arbetsmarknadsutskottets ordförande Elisabeth Svantesson (M) svarar inte direkt på frågan om hon tycker att regeringen levt upp till intentionen med riksdagens tillkännagivande. I stället svarar hon så här via mejl:
– Grunderna i jobb- och utvecklingsgarantin är rätt. Det är positivt att resultaten visar att åtta av tio deltagarna faktiskt är nöjda med insatsen. Det finns många bra exempel ute i landet, men mycket kan bli bättre, skriver hon.

Därefter hänvisar hon till de åtgärder som vidtogs efter riksdagens tillkännagivande. När det gäller det växande antalet deltagare i fas 3, skriver Elisabeth Svantesson (M) så här:
– Som jag tidigare skrev, grunderna i jobb och utvecklingsgarantin är rätt. Vi får inte glömma bort att vi under de senaste åren genomgått en mycket allvarlig ekonomisk kris som även påverkat arbetsmarknaden.

”Skandal från början till slut”
Elisabeth Svantesson menar dock att alliansen under krisen bedrivit en ”aktiv arbetsmarknadspolitik”. Dessutom menar hon att det är ”bättre att människor erbjuds en meningsfull sysselsättning, än stämplas ut från arbetslivet och mista det värdet som kommer av att ingå i en arbetsgemenskap.”

Enligt Ylva Johansson är fas 3 ”en skandal från början till slut”.
– Här skyfflas människor bort i en återvändsgränd som bara växer och växer. Det minsta man kan begära av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd är att den leder till jobb. Gör den inte det, vilket fas 3 inte gör, ska den bytas ut.

Förra året hotade ni med lagstiftning om regeringen inte agerade. Vad ska ni göra nu?
– Det är viktigt att ha klart för sig var ansvaret ligger. Fas 3 är inte en lagstiftningsfråga utan styrs av regeringens förordning. Regeringen har ansvaret och bör lyssna på riksdagen och framför allt dra slutsatser av att politiken inte fungerar. Vad vi kan göra är att fortsätta lägga konstruktiva förslag som vi hoppas kan vinna gehör, säger hon.

Fotnot: Ett par timmar efter publicering får Dagens Arena svar från Arbetsförmedlingen på frågan varför så få har fått ta del av regeringens åtgärder. I ett mejl skriver Eva Lindh-Pernheim, chef avdelningen Förmedlingsutveckling:

“Nya insatser har alltid en inkörsperiod. Vår erfarenhet är att det efter ett tag snabbare ökar i volym och blir betydligt mer omfattande. Det ser vi nu också med både anställningsstöd och arbetsmarknadsutbildning i sysselsättningsfasen. Det har varit en stadig ökning senaste tiden”