Fackförbundet Sveriges Ingenjörer bryter allt centralt samarbete med Migrationsverket. Anledningen är att de har bevittnat alltför många exempel på hur arbetskraftsinvandrare utnyttjas och luras på den svenska arbetsmarknaden.

I 143 fall har Migrationsverket godkänt arbetstillstånd där den sökande inte har anställningen hos en arbetsgivare, utan i stället är registrerad hos ett företag som bedriver förmedlingsverksamhet. Den sökande har därmed i realiteten inte mer anställning än någon som skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Det är orimligt, anser Sveriges Ingenjörer.

Dessutom har sakkunniga på Sveriges Ingenjörer sett kontrakt där det uttryckligen stått att om den anställde yppar något om sina anställningsvillkor så kommer denne omedelbart att skickas hem.

Sveriges Ingenjörer anser att Migrationsverket inte kan säkerställa att utländska ingenjörer inte diskrimineras lönemässigt eller i anställningsvillkoren. Därför bryter nu förbundet det centrala samarbetet med Migrationsverket