Lagom till att de östeuropeiska länderna i EU får fullt tillträde till Tysklands arbetsmarknad föreslår landets arbetsmarknadsminister att det införs minimilöner i flera branscher. Det skriver Europaportalen.

När tio östeuropeiska länder blev medlemmar i EU 2004 införde många västländer i unionen specialregler som på olika sätt begränsade arbetskraftsinvandring från de nya medlemsländerna. I Tyskland har medborgare från Östeuropa behövt begära ett särskilt arbetstillstånd för att arbeta i landet. Men den första maj i år löper specialreglerna ut.

Den tyska arbetsmarknadsministern vill nu införa minimilöner i flera branscher, framför allt när det gäller tillfällig inhyrd arbetskraft och bemanningsföretag.
– Vi vill förhindra en import av lönedumping genom utländska avtal, sade arbetsmarknadsminister Ursula von der Leyen i slutet av förra året.