Företag som anställer utländska bärplockare ska redovisa hur de kan garantera att löner kan betalas ut vid exempelvis dålig bärtillgång. De ska också kunna dokumentera tidigare utbetalda löner vid en ny ansökan om arbetstillstånd.

I de fall bärplockare anställs av ett utländskt företag måste företaget ha en filial registrerad i Sverige. Det är då den svenska filialen som ska garantera att anställningsvillkor i anställningserbjudandet följs, för att arbetstillstånd ska kunna beviljas.

Regelskärpningen kommer att tillämpas på bärföretagen under nästa säsong, skriver Migrationsverket i ett pressmeddelande.