Sverige är det land där invandrare har svårast att få jobb jämfört med inrikes födda. Det visar siffror från näringsdepartementets jämförelse av företagande och konkurrenskraft i Sverige. Jämförelsen är gjord mellan länderna i OECD.