Åldersdiskriminering är den form av diskriminering som slår hårdast på arbetsmarknaden, enligt ny forskning från Linnéuniversitetet. En 30-åring har tre gånger större chans än en 45-åring att bli erbjuden ett jobb. Ålder är en vanligare diskrimineringsfaktor än övervikt, etnicitet och sexualitet.

Studien har skett inom servicebranschen. Påhittade jobbansökningar med likvärdiga meriter har skickats in till utannonserade jobb.