40 000 nya anvisade till fas 3 – trots riksdagens stopp. 243 procent fler ungdomar. Bara 14,2 procent har fått jobb efter avslutad arbetsmarknadsutbildning. Dagens Arena listar regeringens svarta fas 3-siffror.

Den hårt kritiserade sysselsättningsfasen – fas 3 – fortsätter att vara en black om foten för regeringen. I Arbetsförmedlingens samlade återrapportering för 2012 framkommer dyster statistik över den ifrågasatta arbetsmarknadsåtgärden.

  • Trots riksdagens stopp – 41 508 arbetslösa anvisade till fas 3: Den 9 juni 2011 röstade en majoritet i Sveriges riksdag för att stoppa alla nya anvisningar till fas 3. Regeringen valde att inte följa riksdagens vilja. Sedan dess har sammanlagt 41 508 personer anvisats till fas 3.
  • Fler skrivs in i snabbare tempo: Varje månad skrivs 2 000 nya deltagare in i fas 3. För ett år sedan – innan riksdagen röstade för att stoppa anvisningarnas till fas 3 – var det 1 450 personer som varje månad skrevs in i jobb- och utvecklingsgarantins sista fas.
  • Fas 3 växer explosionsartat: Sedan starten i mars 2009 har antalet fas 3-deltagare nu vuxit till ungefär 31 000. Och antalet beräknas fortsätta öka. Hösten 2015 kommer 37 400 människor vara placerade i fas 3, enligt Arbetsförmedlingens prognos för utbetalningar 2012-2016.
  • 343 procent fler ungdomar i fas 3: Mellan 2011 och 2012 ökade antalet unga personer i åldern 18–24 år i fas 3 med 243 procent. Det innebar att det 2012 var 292 ungdomar som var inskrivna i fas 3. Detta trots att Arbetsförmedlingen har ett inriktningsbeslut om nolltolerans mot att unga personer ska delta i fas 3.
  • Arbetsmarknadsutbildning utan resultat: Efter förra årets hårda kritik mot fas 3 införde regeringen en möjlighet för deltagarna att få arbetsmarknadsutbildning. Hittills har den utbildningen gett mycket små resultat. Bara 14,2 procent av dem som genomgått en utbildning har fått jobb. Det är också en väldigt liten andel av dem som anvisats till fas 3 som har fått ta del av en arbetsmarknadsutbildning: hittills är den 1 251 personer som har påbörjat någon form av utbildning – ungefär en tredjedel har bara påbörjat en förberedande utbildning.
  • Större än Sveriges största företag: 31 000 personer deltog i april 2012 i fas 3. Det är, som SVT rapporterade i söndags, fler än antalet anställda i Sveriges största företag, Posten och AB Volvo. Det senaste året har antalet deltagare ökat med 4 000 personer.
  • Fler i fas 3 utan sysselsättning: En av fem av de som är anvisade till fas 3 har ingenting att göra. De står i kö och väntar på att Arbetsförmedlingen ska hitta en lämplig plats för dem. Andelen sysslolösa har växt med sju procentenheter på ett år.
  • Allt fler är hänvisade till socialbidrag: Allt fler fas 3-deltagare är hänvisade till försörjningsstöd eller att leva på bidrag från anhöriga. För ett år sedan var det 6 procent av fas 3-deltagarna som var hänvisade till socialtjänst för att få rätt till ersättning. I mars var det 7,2 procent, enligt Arbetsförmedlingens presstjänst. Den som deltar i fas 3 får en minimal ersättning. Har man inte rätt till a-kassa är det möjligt att få 230 kronor per dag i 450 dagar. Därefter får personen vända sig till socialtjänsten eller en anhörig. För att få rätt till försörjningsstöd måste man också ha gjort sig av med alla ägodelar av värde, vilket gör att det ofta dröjer innan en person har rätt till ersättning från socialtjänsten.
  • Deltagarna tror att jobbchanserna försämras: 55 procent av fas 3:arna tror inte chanserna att få ett vanligt arbete påverkas av deltagande i fas 3. 15 procent tror rent av att chanserna minskar. Sju av tio deltagare tror alltså att jobbchanserna antingen inte påverkas alls, eller att de till och med försämras, av deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program.