Anna Almwqvist, Karl-Petter Thorwaldsson, Niklas Wykman, Agneta Stark, Fredrik Olofsson.

Ojämlikhet Inkomstskillnaderna i Sverige de senaste 30 åren har ökat snabbare än i något annat jämförbart land. Utveckligen måste vändas anser LO som i dag presenterar nytt program för ekonomisk omfördelning. 

LO vill gå till botten med den svenska ojämlikheten, som sedan början av 1990-talet ökat snabbare än i något annat jämförbart land i världen.

LO presenterar därför på torsdagen ett program med förslag för att öka den ekonomiska omfördelningen. Sex mål som ska hjälpa Sverige att åter bli världens mest jämlika länder.

Enligt rapporten är Sverige i dag sämst i Norden på jämlikhet. Genom den politik som förts de senaste tre decennierna har möjligheten för redan välbeställda att få det ännu bättre bara ökat. Samtidigt har det på många sätt blivit tuffare för dem som från början har sämre förutsättningar.

Den rikaste tiondelen har i dag nästan lika stor del av den totala disponibla inkomsten som den halvan av befolkningen som har lägst inkomst.

– En sak som man måste haja är att den stora förklaringen till den växande ojämlikheten i Sverige är politiska beslut. Det är ingen fragmentiserad arbetsmarknad, ingen massarbetslöshet eller stort utanförskap, det är följden av att vi som samhälle i snart 30 år har tagit politiska beslut som har lett till ökad ojämlikhet. Därför är det också politk som måste lösa det i dag, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Läs mer: Så billigt är det att vara rik

Ojämlikheten handlar om mer än bara kronor och ören säger Karl-Petter Thorwaldsson under LO-seminariet. Stora skillnader inom en befolkning påverkar samhället och individens alla delar: tillit till institutioner, hälsa, livslängd och barnadödlighet.

Läs mer: Klass: Från vaggan till graven

I flera utredningar tar LO sig ann problematiken och vad de anser vara en väg till lösning. Dagens rapport är nummer 15 i ordningen och planen är att hela projektet ska vara klart till LO:s kongress år 2020.

Dagens rapport kan summeras i sex mål.

  • Sätt upp ett tydligt mål för jämlikhet
  • Rättvisare skatt på kapitalinkomster
  • Minska orättvisa skillnader mellan stad och land
  • Förbättra arbetslöshets- och sjukförsäkringen
  • En pension att leva på
  • Försörjningsstöd som ger rimliga levnadsvillkor

LO:s första punkt är att jämlikhet sätts upp som mål med strävan efter att Sverige återigen ska bli världens mest jämlika länder. LO vill se en ökad ekonomisk omfördelning för att som Karl-Petter Thorwaldsson säger:

– Till och med IMF har i dag förstått att jämlikhet och tillväxt går hand i hand.

LO vill även se en skattereform – med fokus på ökad kapitalinkomstskatt.

2015 uppgick kapitalinkomsterna, så som räntor, utdelningar eller vinst från försäljning av aktier och fastigheter, till 340 miljarder kronor. Skatten på kapitalinkomster är samtidigt låg i förhållande till skatten på vanlig lön.

De svenska kapitalinkomsterna växer och dagens system gynnar de med högst inkomster: De vars lön överstiger 515 000 kronor om året, enligt SCB:s siffror.

Vidare hoppas LO på politiska steg mot en förbättrad arbetslöshets- och sjukförsäkring, och höjd pension.

Niklas Wykman, Moderat gruppledare i skatteutskottet, håller med om att jämlikheten måste uppvärderas, men höjer under seminariet samtidigt ett varningens finger.

– Den största varningen är att vi vet vad som händer om man skruvar åt skatter alldeles för mycket och skruvar upp bidragen alldeles för högt, det gjorde vi i Sverige under 1960- och 70-talet och det ledde tillslut, med andra faktorer, till en ekonomisk kollaps på 90-talet som framförallt betalades av LO-medlemmarna, med över en halv miljon förlorade jobb på mycket kort tid.

– En del förslag i den här rapporten är historielösa, om jag ska vara riktigt hård. För det blir en återgång till den omfördelning som ledde till företagare flyttade ut ur landet eller lades i stiftelser, låg innovationsgrad och låg konkurrenskraft i den svenska ekonomin och det fanns tillslut ingenting kvar att fördela, säger Niklas Wykman.

Karl-Petter Thorwaldsson tror själv att det går att förena det som han kallar trygghet för vanligt folk och tillväxt. Han menar att LO är noga med att inte snegla bakåt till 1970- och 80-talen, då det fanns delar i systemet som slog på arbetslinjen. Den hemläxan har de gjort säger han och tillägger att LO vill se att försäkringen ska ge ett skydd till 80 procent till 80 procent av Sveriges alla löntagare.

– Så det är en stor skillnad från hur det var på 1980-talet. Visst finns det en avvägning mellan hur generösa försäkringssystemen är och människors vilja att ta jobb, men det är sannerligen ingen automatik i det och det är inte så att de länder med högst ersättningsnivåer som har lägst sysselsättning. Sambandet är tvärtom, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Läs mer: Svensk a-kassa i botten jämfört med OECD

Läs mer: Unicef: Svenska skolan minst jämlik i Norden