A-kassan A-kassan i Sverige ligger i botten jämfört med andra OECD-länder. Den svenska ersättningen till arbetslösa ligger på 31:a plats, av 36 möjliga. Rapporterar tidningen Arbetet. 

Det är TCO som har sammanställt statistik från OECD och EU-kommissionen för att jämföra den svenska arbetslöshetsförsäkringen, skriver  tidningen Arbetet.

TCO finner att ersättningen i Sverige ligger lågt i jämförelse med andra OECD-länder. Svensk a-kassa ersatte år 2015 66 procent av den tidigare inkomsten. Det ger Sverige en 31:a plats bland OECD-länderna, vilket är fem länder ifrån sistaplatsen.

Samuel Engblom är samhällspolitisk chef vid TCO och varit med och ställt samman statistiken.

– Många tror att ersättningen till arbetslösa är generös i Sverige. Det stämmer inte längre, vi ligger i den lägre halvan av OECD, säger Samuel Engblom till Arbetet.

Även jämfört med vårt direkta närområde, Norden, sticker ersättningsnivåerna i Sverige ut. I Finland ersattes 2015 80 procent av en genomsnittlig inkomst vid arbetslöshet 2015, i Norge 79 procent, i Danmark 76 procent och på Island 72 procent.

Bäst i gruppen är Israel med en genomsnittlig ersättningsnivå på 92 procent, Lettland på 91 procent och Luxemburg på 89 procent.

Jämfört med bara andra EU-länder hamnar inte Sverige fullt lika långt ner i jämförelsen, utan landar i mitten. I Holland, som ibland räknas som ett jämförbart land, har en högsta ersättning som är ungefär tre gånger så hög som Sverige.

Källa: TCO

 

Hur hög ersättningen faktiskt blir beror på ersättningstak, skatter, hur lång tid man får ersättning och flera andra faktorer. Vilket gör det svårt att jämföra försäkringar i olika länder. TCO har utgått från hur stor del av den genomsnittliga inkomsten en person, som ingår i en familj bestående av två vuxna och två barn och som inte har rätt till socialbidrag, får.

Men Sverige har inte bara låga ersättningsnivåer vid arbetslöshet, även kraven för att ens få ersättningen är tuffa jämfört med andra länder påpekar Samuel Engblom.

Han är kritisk till att flera partier gick till val på att sänka taket i a-kassan och menar att det bygger på ett gammalt antagande att hög arbetslöshetsersättning minskar viljan att söka jobb.

– Även OECD har i dag ett annat, mer nyanserat synsätt. Nyare ekonomiska forskning visar att relativt generös ersättning till arbetslösa både hjälper till att hålla konsumtionen uppe och ger de arbetslösa större möjlighet att söka jobb, säger Samuel Engblom till Arbetet.

Läs mer: Det här vill partierna i arbetsmarknadsfrågorna

Att bara personer med låga inkomster kan få 80 procents ersättning från a-kassan tycker Kenneth Nelson, professor i sociologi vid Stockholms universitet, innebär långsiktigt stora risker. Till Arbetet säger han:

– Om medelklassens sociala trygghet urholkas, så urholkas också medelklassens stöd för socialförsäkringarna. Det är illa, för det är medelklassen som sitter på pengarna. Utan medelklassens stöd går det inte att finansiera välfärden.