Politik Samtliga LO-ekonomer ryter nu ifrån mot regeringens planerade politik. På SvD Debatt skriver de att klyftorna och polariseringen  i Sverige riskerar att öka.

När den 73-punktsöverenskommelse som ligger till grund för Socialdemokraternas och Miljöpartiets möjligheter att regera offentliggjordes sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att »Det är jävligt omodernt på ren svenska« och menade att partiernas överenskommelse ensidigt satsar på de som har det gott ställt.

Nu går samtliga LO-ekonomer ut på SvD Debatt där de skriver att de är oroliga för att den planerade politiken inte kommer att lösa Sveriges problem, utan i stället fördjupa dessa.

De skriver: »Bland ledande internationella ekonomer finns en omfattande diskussion om att den ekonomiska liberalismen har gått för långt. Programmet riskerar på flera områden att fördjupa de problem vi ser«.

Läs mer: Forskare: Ojämlikhet skapar psykisk ohälsa

LO pekar på tre områden, ökade inkomstklyftor, ett växande välfärdsunderskott och många nyanlända, med stora utmaningar och de varnar för den politik som ligger till grund för överenskommelsen.

En politik som LO menar ger marknaden företräde genom bland annat marknadshyror på nyproduktion och som ökar inkomstklyftorna genom att ge skattelättnader till de rika samtidigt som a-kasseersättningen sänks för långtidsarbetslösa.

De skriver att »trots att ökade klyftor beskrivs som en utmaning lyfter programmet fram ett stort antal förslag som kommer att öka inkomstskillnaderna och försvåra den långsiktiga finansieringen av välfärden«.

Läs mer: Klass: Från vaggan till graven

I stället vill LO:s åtta ekonomer se mycket stora ambitionshöjningar på ett antal politiska områden och tar tre exempel:

Höjda statsbidrag till kommunerna och landstingen. 

De skriver att för att den gemensamma välfärden ska kunna stärkas måste statsbidragen måste höjas kraftigt, »för att sedan tillåtas öka med den verkliga kostnadsutvecklingen«.

Trygghetsförsäkringarna behöver förbättras och helrenoveras.

LO lyfter särskilt arbetslöshetsförsäkringens behov av att höjas och stärkas. »Den svenska arbetslöshetsförsäkringen är i dag en av de sämre bland de utvecklade välfärdsländerna. Det är ohållbart för ett land som vill möta globalisering, klimatomställning och strukturomvandling med tillförsikt.«

Höjd skatt på kapital

»En höjd, och möjligen även progressiv, fastighetsskatt alternativt en förmögenhetsskatt blir nu fördelningspolitiskt nödvändigt. Återinförd arvsskatt och höjd skatt på kapitalvinster kommer också att krävas för att skatteförändringarna under mandatperioden sammantaget ska få en rimlig fördelningsprofil.«

Om inte politiken förmår minska klyftorna kommer polariseringen öka enligt LO och det folkliga missnöje som utgör myllan för Sverigedemokraternas ökade stöd ges fortsatt fotfäste.

Läs mer: Rapport: Ojämlikhet göder populism

Läs mer: Forskare: Alliansens politik orsaken till SD:s framgång