Bild: Flickr/Xesc

Den svenska skolan Svenska skolan får kritik av Unicef Sverige, som i en ny rapport granskat skolorna i 41 av de rikaste länderna i EU och OECD. Sverige hamnar långt ner på listan och har den mest ojämlika skolan av de nordiska länderna. 

Rapporterna om svenska skolan duggar tätt nu. Så väl Arena idé som OECD har de senaste veckorna släppt sina granskningar. Idag är det Unicef:s tur. Något som Sveriges Radio Ekot var först med att rapportera.

Och Sverige får skarp kritik.

– Resultatet är oacceptabelt och allvarligt, men tyvärr inte förvånande. Men det som kommer fram i den här rapporten understryker hur tydligt det är att barns bakgrund och livsvillkor avgör hur det kommer att gå i skolan, säger Christina Heilborn, programchef på Unicef Sverige, till Sveriges radio.

Rapporten har granskat hur jämlik skolan är i olika länder och Sverige kommer långt ned på listan när det gäller likvärdighet i skolan, och ligger sämst till i jämförelse med andra nordiska länder. Sverige hamnar på plats 25 av 41, vilket är sist av alla nordiska länder.

Som Dagens Arena tidigare har rapporterat blir den svenska skolan allt sämre på att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag och likvärdigheten brister. Det resulterar i att föräldrarnas bakgrund får allt större betydelse för barnens resultat.

Läs mer: Klass: »Livschanserna avgörs redan på förskolan«

Unicef  har undersökt skolor i 41 av världens rikaste länder inom EU och OECD och bland annat tittat på sambandet mellan skolresultat och familjens socioekonomiska förhållanden, skolsystemets utformning och faktorer som ursprung och kön.

Rapporten visar att skillnader mellan svenska elever ökar ju äldre de blir, och att likvärdigheten kan variera mycket inom ett land.

– Det mest allvarliga är egentligen att likvärdigheten inom ett land kan vara väldigt varierande. Och det visar sig just när det gäller Sverige. Där har vi inte en likvärdig skola, det vet vi sedan tidigare och bekräftas av flera olika rapporter. Så nu krävs en handlingskraft från politiskt håll, säger Christina Heilborn.

Unicef Sverige rekommenderar bland annat ett ökat statligt inflytande över den svenska skolan, för att komma till bukt med utvecklingen.

Läs mer: Skolsegregation i 93 procent av mellanstora kommuner

Läs mer: Partiernas förslag kommer inte att rå på skolsegregationen