Bara 14 procent av svenska befolkningen anger att miljöfrågan är ett av de viktigaste samhällsproblemen. Det är den lägsta siffran sedan 2006, och långt från rekordsiffrorna i slutet på 1980-talet. Det skriver Svenska Dagbladet, som hänvisar till nya siffror ur den kommande SOM-rapporten.

Förra året minskade andelen som angav miljön som ett av de viktigaste samhällsproblemen återigen kraftigt, från 21 till 14 procent.
– Det finns ett samband mellan vad media skriver om och vad allmänheten är intresserad av. Och under 2010 har det skett en tillbakagång till en mer vardaglig rapportering, säger Björn Rönnerstrand, doktorand i statsvetenskap och en av författarna till SOM-rapporten till Svenska Dagbladet.

Supermiljöbloggen påpekar att svenskarnas förändrade attityder går på tvärs med den större europeiska trenden. Enligt en ny kartläggning från EU-kommissionen har miljömedvetenheten ökat inom EU.