EU:s utsläppshandel har tvingats stänga för åtminstone en vecka framöver efter att flera cyberattacker upptäckts. En tjeckisk firma har rapporterat att utsläppsrätter för ett värde av 68 miljoner kronor tycks ha försvunnit. Liknande rapporter har de senaste dagarna kommit från Estland, Grekland, Polen och Österrike.

Företag som handlar med utsläppsrätter varnar för att cyberattackerna riskerar att underminera förtroendet för handelssystemet. 2009 upptäcktes att handeln med utsläppsrätter utsatts för karusellbedrägerier till ett värde av 50 miljarder kronor.

Handeln med utsläppsrätter är EU:s främsta styrmedel för att minska utsläppen. Men handelssystemet har samtidigt kritiserats av olika intresseorganisationer för att utsläppstaket är satt för högt.