Hjälp att skydda civilbefolkningen, men ingen internationell militär intervention. I stället observatörer och riktade sanktioner. Det var budskapet från representanter för den syriska oppositionen efter helgens konferens i Stockholm.

Ett 80-tal representanter för den syriska oppositionen träffades i helgen för en konferens i Stockholm i regi av Olof Palmes internationella center. Deltagarna diskuterade bland annat ett framtida demokratiskt ramverket, skyddet för minoriteter och det internationella samfundets roll. Men fokus låg på störtandet av regimen.
– Alla, inklusive många höga företrädare för regimen, är överens om att styret i Syrien måste förändras. Regimen är en del av historien och har inte längre någon legitimitet, sa Faiez Sara som är författare och journalist på måndagens pressträff.

Stockholmskonferensen utmynnade inte i något slutdokument, däremot har delegaterna enats kring en vision om en demokratisk stat, som är pluralistisk och jämlik vad gäller kön, kultur och etnicitet. Minoriteter och kvinnors rättigheter ska skyddas i en framtida konstitution.

Svårare var det dock att komma överens om det internationella samfundets roll i den pågående revolten.
– Vi i oppositionen har nästan konsensus på att vi är motståndare till en internationell militär intervention. I stället vill vi se en politisk och diplomatisk intervention. Vi välkomnar internationella observatörer och internationell mediebevakning, sa statsvetaren Ghied Al Hashmy.

– Vår bedömning är att en internationell intervention skulle leda till mer våld och lidande för folket, än vad som är fallet i dag, sa Faiez Sara.

Jens Orback, Abdulbaset Sieda, Ghied Al Hashmy, tolk, Faiez Sara. Bild: Dagens Arena
Jens Orback, Abdulbaset Sieda, Ghied Al Hashmy, tolk, Faiez Sara. Bild: Dagens Arena

Men oppositionen är fortfarande inte helt enig i frågan. Vissa grupper har ännu inte uttalat någon tydlig strategi. Och inifrån Syrien har det kablats ut bilder med demonstrationsplakat med texten ”Hjälp oss Nato”.
– Det finns en bred samsyn inom oppositionen som motsätter sig en militär intervention. Men det finns också en misstänksamhet mot grupper som inte tydligt motsatt sig detta. Där kräver man nu tydlighet, sa Jens Orback, chef för Palmecentret.

Stockholmskonferensen motsätter sig också breda ekonomiska sanktioner. I stället vill man se mer av riktade sanktioner mot företrädare för regimen. Delegaterna uttalade också försiktig kritik mot EU:s embargo mot oljeimport från Syrien som infördes i början av september.
– Det är för tidigt att säga vilka konsekvenser detta har lett till. Men generellt bör man vara försiktig med allmänna ekonomiska sanktioner eftersom de riskerar att slå hårt mot breda grupper i det syriska samhället, sa Faiez Sara.

Många av delegaterna på konferensen i Stockholm är också medlemmar av Syriens nationella råd som bildades för en vecka sedan i Istanbul. Med på konferensen i Stockholm fanns bland annat ledaren av rådet, professor Burhan Ghalioun. Rådet består av en brokig samling oppositionella, allt från Muslimska brödraskapet till olika minoritetsgrupper, ungdomsgrupper samt fristående sekulära regimkritiker. Rådet har dock ännu inga planer på att försöka bli erkända som den legitima regeringen, liksom den libyska oppositionen.
– Nej, vi har inga sådana planer. Vårt jobb börjar när man blir av med regimen. Det är fokus just nu, säger Abdulbaset Sieda, som är medlem i Nationella rådet och bor i Sverige sedan 17 år tillbaka.

Bildandet av det Nationella rådet har oroat den syriska regimen. I söndags varnade utrikesminister Walid Muallem de länder som överväger att erkänna det nybildade oppositionsrådet.
– Vi kommer att vidta avsevärda åtgärder mot alla länder som erkänner detta illegitima råd, sa han enligt nyhetsbyrån AFP.