Foto: Björn Tesch

Sedan konkursen vid årsskiftet har drygt 500 av 1440 uppsagda Saab-arbetare fått nytt jobb. Men endast ett av dessa jobb har förmedlats via Arbetsförmedlingen, enligt facket. Nu säger parternas egna omställningsorganisationer upp samarbetsavtalet.

De två stora omställningsorganisationerna Trygghetsfonden, TSL, och Trygghetsrådet, TRR, säger upp sina samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen. Organisationerna ägs gemensamt av fack och arbetsgivare och hjälper anställda som blivit uppsagda till nytt jobb. Tillsammans har TSL och TRR omställningsavtal för 1,6 miljoner privatanställda arbetare och tjänstemän.

Anledningen till uppsägningen är att organisationerna inte anser att Arbetsförmedlingen gör någonting för att underlätta för de arbetslösa att hitta nytt jobb. Agerandet efter Saabs konkurs i slutet av december lyfts fram som ”det senaste och mest besvärande exemplet”, enligt den skriftliga uppsägningen från TSL.

Ingen åtgärd på fem månader
Enligt TSL har konkursen i Trollhättan ”på ett mycket tråkigt sätt blottat samarbetsavtalets ihålighet i praktiken. Fem månader efter konkursen har inte någon åtgärd från Arbetsförmedlingens sida kommit TSL-systemet till godo”, skriver TSL.
– Det har inte fungerat bra där nere. Vid sådana här neddragningar är tidsfaktorn väldigt viktig, man kan inte vänta. Ändå är Arbetsförmedlingen väldigt sent igång och man säger hela tiden nej till propåer från oss när det gäller utbildning, säger Tomas Petti, vd på TSL.

Tomas Petti vill att deltagarna i deras program ska kunna få hjälp av Arbetsförmedlingen med det som omställningsorganisationerna inte kan erbjuda, som utbildning och praktik.
– Men det har nästan aldrig blivit fallet. Ett avtal som inte gör någon nytta är bara att säga upp. Det föder bara förväntningar som inte infrias, säger han.

”Ingen prioriterad grupp”
Niklas Pettersson som är chef på Arbetsförmedlingen Industri Trestad, som hjälper de uppsagda Saab-arbetarna, tycker myndigheten hjälpt till efter konkursen, bland annat med stöd till intervjuresor och pendling.
– Men samtidigt är det här inte en prioriterad grupp utifrån vårt uppdrag. Vi har i uppdrag att prioritera långtidsarbetslösa, funktionshindrade och invandrare. De här personerna är nyarbetslösa och som förordningen ser ut kan vi inte gå in med till exempel datautbildning som TSL vill, säger han.

Men är det inte viktigt att snabbt kunna sätta in åtgärder om det behövs?
– Det får du fråga politikerna. Det är ju regeringsbeslut som avgör vad våra pengar ska gå till, säger han.

Men skulle inte snabba insatser hjälpa er, som arbetsförmedlare, i ert grunduppdrag: Att förmedla jobb och sänka arbetslösheten?
– Historien visar att tidiga insatser är bra. Så är det, det har vi ju sett, säger Niklas Pettersson.

Niklas Pettersson framhåller dock att regeringen nu ansökt om extrapengar från EU:s globaliseringsfond till extrainsatser för de uppsagda Saab-arbetarna. Ansökan skickades in den 25 maj men något svar har ännu inte kommit.

Ett av 500 jobb förmedlat av Arbetsförmedlingen
När Saab gick i konkurs i slutet av december förlorade ungefär 1440 arbetare och ungefär lika många tjänstmän jobbet. Efter fem månader har lite drygt 500 av arbetarna fått nytt jobb, enligt Håkan Skött som är ordförande på verkstadsklubben. Men det är inte tack vare Arbetsförmedlingen.
– Enligt vår statistik är det bara en som har fått jobbet förmedlat via Arbetsförmedlingen. Resten har fått det via omställningsorganisationen eller sökt jobbet på egen hand. Det är ju på tok för dåligt, säger han.

Håkan Skött tycker att Arbetsförmedlingen arbetade mycket bra direkt efter konkursen och hjälpte de uppsagda med information och att skriva in sig som arbetssökande. Men själva arbetsförmedlandet tycker han inte har fungerat.
– Det är bara att konstatera att Arbetsförmedlingen inte fungerar som arbetsförmedling. Den biten, det funkar helt enkelt inte, säger Håkan Skött.

”Lyfter fram för att svartmåla”
Niklas Pettersson på Arbetsförmedlingen tycker inte siffran från verkstadsklubben stämmer.
– Vi jobbar bland annat med platsinformation, matchning och utbildningsmässor. Där har många fått jobb. Den där siffran känns bara som om man lyfter fram för att svartmåla. Den kan jag överhuvudtaget inte stå bakom, säger han.

I ett uttalande i Svenska Dagbladet poängterar Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör Jan-Olof Dahlgren att deras uppdrag, från regering och riksdag, är att mest hjälp ska gå till de som står längst ifrån jobben.