Elisabeth Antfolk, Kommunal och äldreborgarrådet Erik Slottner (KD)

Nyhet I en enkät till Stockholms hemtjänstutförare uppger 38 av 85 svarande att de har haft bekräftad covid-19-smitta bland sina äldre. Hela 60 procent har fortfarande brist på skyddsutrustning.

Stockholms stad har ställt ett antal frågor om förekomst av covid-19 och åtgärder för att begränsa smitta till sina 14 egna och 77 privata hemtjänstutförare. 85 har besvarat enkäten. Enkäten är sammanställd 16 april

Svaren visar på 172 bekräftade fall av covid-19 hos äldre, varav drygt hälften hade lagts in på sjukhus. Ytterligare 106 personer som har hemtjänst uppges ha misstänkt covid-19.

När äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) intervjuades i SVT Agenda i söndags uppgav han att så få som 0,6 procent av alla hemtjänstbrukare hade känd coronasmitta. Det motsvarar bara de 77 personer med bekräftad covid-19 som fortfarande vistas hemma och träffar hemtjänsten.

Borgarrådet fick senare revidera sina uppgifter:

– Jag skulle ha sagt att vi inte sett några tecken på en stor smittspridning och jag instämmer helt att vi inte vet allt. Vi har inte några uppgifter på hur många av hemtjänstbrukarna som har testats för smitta, sa Erik Slottner då till SVT.

Enligt SVT saknas dock överblick över hur många som har testats, och inte heller Folkhälsomyndigheten vet.

Elisabeth Antfolk, facklig företrädare för privat äldreomsorg på Kommunal i Stockholm, uppger att testning av äldre med misstänkt covid-19 skiljer sig väldigt mycket åt mellan äldreboenden och hemtjänst. Det

– Man gör inga tester alls inom hemtjänst om den äldre inte hamnar på sjukhus. På äldreboenden jobbar sjuksköterskor dygnet runt, och om de misstänker covid-19-fall kommer det mobila teamet med en gång, med skyddsutrustning och allt, och testar, säger hon.

Enligt enkäten från Stockholms stad ansvarar hälso- och sjukvården för coronasmittade äldre i hemtjänsten, och vid fall av covid-19 får hemtjänstpersonalen stöd och handledning av sjuksköterska inom primärvården. Elisabeth Antfolk vill inte kommentera de uppgifterna, men känner inte igen att hemtjänstpersonal har direktkontakt med primärvården.

– När jag jobbar i hemtjänsten är jag hänvisad till 1177 för alla medicinska frågor, liksom du är.

I enkäten uppger 34 av 85 svarande att de har tillräckligt med skyddsutrustning för sina anställda, vilket betyder att 60 procent av utförarna har brist på skyddsutrustning.

Enligt svaren har särskilda förstärkningsteam för att hantera coronasmitta inrättats på flera kommunala och vissa större privata hemtjänstenheter. De som inte har tillgång till sådana team uppges ha agerat genom att begränsa antalet personer som hanterar äldre med konstaterad covid-19.

Men Elisabeth Antfolk, som representerar alla från de riktigt små privata hemtjänstutförarna till äldreboenden och hemtjänstföretag med upp till 200 anställda, säger att i de verksamheterna finns i princip inga särskilda corona-team.

– Vi ser inga förändringar vad gäller corona-team, säger hon apropå en intervju i Dagens Arena för knappt två veckor sedan, då Elisabeth Antfolk uppgav att hon inte kände till något corona-team inom privat hemtjänst.

Det privata vårdbolaget Hedda care, inriktade på kvinnors hälsa, har genom donationer fått tag på 20 000 coronatester som de för ett par veckor sedan gick ut och berättade att de ska erbjuda äldreomsorgen för att testa personal där. Dagens Arena har sökt Hedda care för att fråga om omfattningen om genomförda tester, och vilka anställda och boenden det gäller, men har hittills inte fått svar.

Elisabeth Antfolk säger att genomförandet av coronatestning i äldreomsorgen verkar allt annat än välorganiserat, enligt vad hon har hört från flera fackmedlemmar.

– En stor grupp fick besked på sms av chefen om att de skulle testas dagen därpå. Vissa har tagit blodprov, andra har fått bomullspinnar för att testa på sig själv. Det verkar väldigt oklart med instruktioner om hur man ska utföra testerna på sig själv, men också vem det är som har beställt testen: är det arbetsgivaren eller är det en del av den bredare testning som Folkhälsomyndigheten har pratat om att man ska utföra? Det är taskigt att ställa till stök bland medarbetare för att man inte får ut tillräckligt information om vad det är för tester och varför de görs.

Hon tycker att det är rimligt att som anställd få känna till avsikten till att man testas, och vad som händer vid positivt test, till exempel om testet säger att man har utvecklat antikroppar.

– Bara för att man har börjat utveckla antikroppar behöver det inte nödvändigtvis vara synonymt med att man är immun. Jag tycker att det blir problematiskt att man inte vet mer om träffsäkerheten hos testerna, och vad vill vi med dem, säger Elisabeth Antfolk.

När det gäller privata Hedda Cares initiativ är hon tveksam till om man ska ta emot sådana tester överhuvudtaget.

– Det är värt att fundera på om man ska använda sig av Hedda Cares tester, det bör man diskutera. Jag skulle hellre vilja ha samarbete med myndigheter om testning.

Än så länge anses dock testning av personal i äldreomsorgen ha gjorts i en väldigt begränsad skala, och vad Elisabeth Antfolk känner till har det bara skett på boenden – inte i hemtjänst.

– Bland några av våra större utförare inom äldreboende, med flera hundra medarbetare, har man börja utföra tester. Men man börjar först på ett boende och utvärderar om man vill testa fler.