Bild: Jarle H. Moe/Bring

VÄGTRANSPORTER Statliga Postnord blev åthutade av statsministern efter avslöjanden om att bolaget medverkar till lönedumpning genom att inte ställa krav på kollektivavtalsvillkor. Men Bring, som ägs av norska staten, ser ingen anledning att skärpa sina krav.

SvD Näringsliv har i en serie artiklar granskat Postnord, bland annat när det gäller löne- och arbetsvillkor för chaufförer som de anlitar genom underleverantörer. Tidningen har avslöjat att bolaget genom upphandlingar bidrar till lönedumpning, när underleverantörer anlitas som kör med avtal och villkor långt under nivåerna i svenska kollektivavtal.

Postnord har försvarat att de i vissa upphandlingar inte ställer krav på kollektivavtalsliknande villkor med hänvisning till konkurrenssituationen i branschen. Förra veckan röt statsminister Stefan Löfven ifrån i SvD Näringsliv mot det statligt ägda bolaget som han menar inte agerar efter gällande regler.

– Så sent som i december skärpte vi ägarpolicyn för statliga företag och där ingår att man ska ha ett brett hållbarhetsperspektiv, även inkluderande arbetsvillkor, sade Stefan Löfven till tidningen.

Men Postnord är inte det enda offentligägda transportbolaget som verkar i Sverige. Även Bring, som är stora inom transport och posttjänster i Sverige är statligt ägt – av Norge. Svenska fackförbundet Transport hävdar att villkoren för chaufförerna är minst lika dåliga, om inte sämre, inom Bring jämfört med Postnord.

– Nyss snackade jag med en chaufför från Bring Danmark som berättade att han körde för 450 euro i månaden, och var ute i tre månader i sträck, säger Magnus Falk, internationell sekreterare på fackförbundet Transport.

Brings svenska informationschef Adam Leth säger att Bring inte kan kommentera det enskilda fallet utan mer information.

I Norge har Bring följt Svenska Dagbladets rapportering om Postnord, och läst Stefan Löfvens uttalanden. Men John Eckhoff, presschef på norska Bring, ser ingen anledning för bolaget att skärpa sina krav på löner och arbetsvillkor med anledning av det statsministern har sagt.

– Vi är eniga med Postnord att om det blir ändringar i regler så ska de gälla alla, säger John Eckhoff.

I dag ställer inte Bring krav på kollektivavtalsliknande villkor, men de menar att det kan förekomma upphandlingar där det finns med som ett krav. I stället har Bring vad de kallar en etisk standard som deras underleverantörer ska leva upp till. I den slås fast att leverantörer för Bring ska leva upp till minimilöner enligt gällande lag, att utländska arbetare inte ska arbeta för lägre ersättning än motsvarande minimilön i aktuellt land, och att arbetsvillkor inte ska vara sämre än vad som ”är vanligt” i samma land.

Bolaget uppger att de regelbundet gör stickprovskontroller av fordon och chaufförer som kör för dem, för att kontrollera att reglerna efterlevs. Om en leverantör inte lever upp till Brings krav i en kontroll får bolaget en chans att rätta till brister innan de riskerar att avtalet med Bring sägs upp.

Vad är en rimlig lön?

– Det får man se från tillfälle till tillfälle. Det är inte bara lön, det finns många sätt man kan vara anställd på, och många olika lönemodeller, säger John Eckhoff.

Fackförbundet Transport hävdar att Bring Trucking, som är ett slovakiskt dotterbolag till Bring, kör så mycket i Sverige utifrån en fast bas i Jönköping, att de misstänker att deras anställda borde vara utstationerade. Om Brings chaufförer skulle vara utstationerad arbetskraft skulle Bring vara tvunget att följa svenska kollektivavtal, och Arbetsmiljöverket skulle ha dem i sina register.

Bring uppger att Bring Trucking har 50 bilar i drift på internationella transporter i Sverige, och att de har sin bas främst vid en terminal i Jönköping. Däremot kör de enligt gällande regelverk, och lever också upp till villkoren i Brings etiska standard, enligt Adam Leth.

– Det uppdrag som Bring Trucking har i Sverige är till största delen internationella transporter som är på uppdrag mellan Norge, Finland, Polen, Danmark och Tyskland. EU: s lagstiftning begränsar inte tiden för en lastbils arbetsperiod när det gäller internationella transporter, vilket innebär att Bring kan ha chaufförer som kör längre sessioner, skriver Brings svenska informationschef Adam Leth i ett mejl.

Transport har försökt få Arbetsmiljöverket att kontrollera Bring Truckings verksamhet i Sverige, för att se om chaufförerna borde vara utstationerade, men Arbetsmiljöverket har enligt tidningen Transportarbetaren uppgett att de saknar resurser och inte vill ”jaga företag på det sättet”.

Även två andra transportjättar som är vanligt förekommande på vägarna i Sverige är statligt ägda. DB Schenker är ett bolag inom Deutsche Bahn, som är helägt av tyska staten, och DHL ägs av Deutsche post DHL group, där tyska staten är majoritetsägare.

Enligt Transport betyder det statliga ägandet inte att arbetsvillkor och löner för bolagens leverantörer skulle vara bättre.

– Om alla statliga bolag tog sig i kragen och levde upp till goda villkor skulle det betyda väldigt mycket, säger Magnus Falk.