Pendeltåg Stockholm
Foto: Wikimedia

Nu har Arbetsmiljöverkets skriftliga beslut med information om varför de hävde det skyddsstopp ST Pendeln la på ensamarbete i förra veckan kommit. De anser att MTR vidtagit tillräckliga åtgärder, men ST Pendeln håller inte med.

— Vi tänker överklaga, säger Nuru Magram, huvudskyddsombud på ST Pendeln.

En vecka efter att Arbetsmiljöverket beslutade att häva det skyddsstopp som ST Pendeln lade på ensamarbete på pendeltågen kom det skriftliga beslutet. Enligt Arbetsmiljöverket har MTR som arbetsgivare gjort tillräckligt för att ensamarbete på pendeltåg i Stockholm inte ska förbjudas. När det muntliga beskedet kom i förra veckan sa ST Pendeln till Dagens Arena att de inte skulle ge upp och den attityden har inte ändrats.

– Det är många lokförare som är väldigt besvikna över det här beslutet, säger Nuru Magram, huvudskyddsombud på ST Pendeln.

De åtgärder som MTR har vidtagit för att ersätta tågvärdarna är bland annat utbildning, kameraövervakning för bättre överblick, uppdaterade rutinhandböcker samt en utökning av stödfunktionen operativt trafikstöd (OTS).

— Det är personal som har blåljuskompetens och de är utplacerade strategiskt i pendelnätet för att snabbt kunna komma till tåget om lokföraren behöver assistans, säger MTR Pendeltågens kommunikationschef, Niklas Ekström.

“Om en förare svimmar, ska han vänta i 28 minuter?”

Det operativa trafikstödet innefattar fyra bilar med utbildad personal som ska kunna rycka in vid framförallt akuta situationer så som evakuering, ordningsproblem och hotfulla situationer. I underlaget för beslutet beskrivs en situation där en lokförare kontaktat denna funktion och att de anlände först efter 28 minuter, medan räddningstjänst var på plats efter 12 minuter. Enligt MTR var det snabbt nog enligt deras satta mål, men ST Pendel är inte nöjda.

— Allt över 10 minuter är för lång tid. Det är sagt att det ska vara en kvart, men det är inte alltid man lever upp till det och vissa gånger kommer de inte alls. Om en förare svimmar, ska han behöva vänta i 28 minuter? Vi tycker att det är konstigt att Arbetsmiljöverket anser att MTR gjort tillräckligt, säger Nuru Magram.

Nuru Magram menar att ett av de stora problemen med att avveckla tågvärdarna uppstår vid avsyning av tågen, alltså när ett tåg parkeras och lokföraren ska se så att vagnarna är tomma. MTR hävdar att de löst detta med personlarm till alla lokförare samt att det operativa trafikstödet kan kallas in.

– Vi menar att det är falsk trygghet. Avsyningen sker ibland mitt i ingenstans och är man då själv som lokförare kan ett larm inte göra så mycket om en hotfull situation uppstår. Förut fanns vi tågvärdar på plats och kunde hjälpa till. det gör skillnad, säger Nuru Magram.

“Det fungerar att framföra tåg utan tågvärdar”

Niklas Ekström säger att beslutet att avveckla tågvärdarna inte var deras, utan kommer från ett politiskt beslut för två år sedan. Trafikförvaltningen har sedan ålagt MTR att ändra sin verksamhetsmodell därefter och således avveckla tågvärdarna. Han menar att deras mål är att lösa det på ett så bra sätt som möjligt genom en trygg och säker lösning, vilket de anser att de har gjort.

— Vårt arbete har också blivit granskat flera gånger av andra parter, de har kommit fram till att det faktiskt fungerar även utan tågvärdar. Det har till exempel inte varit någon ökning av incidenter sedan vi började med ensamarbete för lokförarna, säger Niklas Ekström.

Nuru Magram har en annan bild av situationen.

– Lokförarna håller inte med om att det är lika tryggt och säkert utan tågvärdar, annars skulle de inte hojtat och gapat att det är en viktig del för dem. Vi tänker ta det här vidare och överklaga, säger Nuru Magram.