Pendeltåg Stockholm
Foto: Wikimedia

Facket ST stämmer MTR till arbetsdomstolen. 

Fackförbundet menar att en rapport som beskrivit arbetsmiljörisker för lokförare inte lämnats ut i tid. Något P4 Stockholm var först att rapportera om.

– Hade skyddsombuden fått den tidigare hade de kunnat omhänderta risker som identifierades i rapporten och som MTR har struntat i. Det här var en central del för att kartlägga hur lokförarnas arbetsmiljö påverkades, säger Joakim Lindqvist, förbundsjurist på ST, till tidningen Arbetsvärlden.

“Saboterat arbetsmiljö”

Fackförbundet vill därför att MTR ska betala skadestånd för brott mot arbetsmiljölagen.

– De har hindrat vårt huvudskyddsombud i dess arbete genom att undanhålla en väldigt viktigt rapport som rör arbetsmiljö när man plockar bort tågvärdarna från pendeln. Det har saboterat hela arbetsmiljöarbetet i samband med omorganisationen, säger Joakim Lindqvist, till Arbetsvärlden.