Nadja och Maria Wassén, avdelningschef för inspektörerna. Foto: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket får kritik för sin egen arbetsmiljö. Dagens Arena har pratat med inspektörernas chefer om kritiken.

Som Dagens Arena skrivit om vittnar flera arbetsmiljöinspektörer på verket om att de själva upplever en dålig arbetsmiljö. Det är framför allt två saker som inspektörerna är kritiska mot – stressen och deras tillgång till bil. I alla fall en bil de inte behöver betala uppåt 7000 i avdrag på sin bruttolön för. I december 2023 hade trots detta 101 av 280 arbetsmiljöinspektörer förmånsbil. Detta på grund av att alternativen med privat bil eller hyrbil, enligt de inspektörer Dagens Arena pratat med, inte är lika smidigt i deras arbete.

Nadja Lukin är sektionschef på Arbetsmiljöverket region Nord och ordförande i den samverkansgrupp, bestående av arbetsgivare och fack, som beställt en utredning i frågan om förmånsbilarna och bruttoavdraget.

– Det är såklart viktigt att vi hittar lösningar som fungerar utifrån vilken typ av inspektioner man genomför och vilken typ av behov man har. Att det fungerar för utövningen. Och de behoven behöver ses över, säger hon. 

Ökade kostnader för bilar

Angående inspektörernas kritik mot kostnaderna som är kopplade till förmånsbilarna säger Nadja Lukin att det blivit dyrare de senaste året på grund av utomstående ekonomiska faktorer. Bilpriser, räntor och energipriser har gått upp och därför har även avdragen ökat. Anledningen till att alternativen till bilar minskat så pass att de inte längre fungerar för allas privata liv menar hon bland annat har att göra med miljölagarna som blivit strängare under åren. Till exempel kräver elbilar laddning vilket kanske inte går att tillgodose om man bor i en hyreslägenhet.

– Det är ju ingen som tvingas att ta en förmånsbil. De kan också använda sig av kort- eller långtidshyrbilar och det finns de som nyttjar kollektivtrafiken. Så det finns ju olika varianter, säger Nadja Lukin.

Att de andra alternativen inte anses tillräckligt förenliga med inspektörernas arbetstider eller uppgifter känner inte Nadja Lukin igen. Hon känner heller inte igen att det skulle vara så att inspektörer slutat där bruttolöneavdraget varit en av anledningarna. Något de inspektörer som Dagens Arena pratat med uppgett.

– Jag vet att det finns utmaningar med hyrbilar kopplat till ramavtalet, lika mycket som det finns med förmånsbilar. Men det känns ju givetvis tråkigt att de av den anledningen slutar som inspektör. Det är ju inget tvång som sagt, säger Nadja Lukin. 

Ska inte “springa fortare”

Utöver tillgången till bil tar flera av de inspektörer Dagens Arena pratat med upp arbetsmiljön i övrigt. Det handlar framför allt om den stress som nedskärningar och personalbrist lett till.

– Det är ingen som har rest med mig att det är en dålig arbetsmiljö. Men inspektörerna på min avdelning har blivit färre och jag vet att det påverkar arbetsbördan. Det är inte konstigt att de upplever det här, säger Maria Wassén, avdelningschef för inspektörerna på Arbetsmiljöverket.  

Maria Wassén ser positivt på att inspektörerna är stolta över sin yrkesroll och att de drivs av känslan att de kan göra skillnad. Men hon ser också problem med att yrket av många ses som “ett kall”.  

– Vi når genom inspektion runt 4 procent av alla arbetsställen som finns i Sverige. Om vi då har inspektörer som blir stressade över att de inte känner att de kan göra tillräckligt, är det något jag och andra chefer behöver vara uppmärksamma på. Jag begär inte av dem att de springer fortare.