Bilden är en genrebild. Foto: MiaÅkerström/Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljö Under måndagen skedde ännu en dödsolycka på en arbetsplats. Antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång har ökat de senaste tre åren och hittills i år har 39 dödsfall noterats. Samtidigt går Arbetsmiljöverkets inspektörer på knäna och den utlovade rekryteringen av nya kollegor tycks dröja.

En ung man dog i måndags efter en arbetsplatsolycka utanför Tidaholm. Mannen skadades allvarligt efter att han fått en ensilagebal (djurfodersbal) över sig. Han fördes till sjukhus med ambulanshelikopter, men hans liv gick inte att rädda. Detta är dessvärre inte en unik händelse i år, utan antalet arbetplatsdödsolyckor har ökat de senaste åren.

Jenny Bengtsson är arbetsmiljöinspektör och åker ut vid olycksfall, dödsfall och allvarliga tillbud.  Idag är det 274 arbetsmiljöinspektörer som arbetar, vilket är för få enligt Jenny Bengtsson.

– Vi ska vara runt 500 stycken inspektörer för att vi skulle komma upp i minsta nivå, säger Jenny Bengtsson.

Arbetsmiljöinspektören Jenny Bengtsson och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Privat & Kristian Pohl/Regeringskansliet

Enligt FN-organet International Labour Organisation (ILO) ska ett land ha en arbetsmiljöinspektör per 10 000 arbetstagare. I Sverige har vi alltså närmare hälften av det. 

– Detta hänger delvis ihop med att andra länders inspektörer har ett vidare uppdrag än de svenska att inspektera även till exempel arbetsrätt och arbetstid. Det är frågor som ofta regleras av kollektivavtal i Sverige och där de fackliga organisationerna utövar en tillsyn. I budgetpropositionen för 2024 är Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag höjt. Anslaget får användas för bland annat arbetsmiljöinspektioner, säger biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg till Dagens Arena via mejl.

“Det är snarare ett mörker”

Enligt Jenny Bengtsson, som tillsammans med facket och ledningen på Arbetsmiljöverket tittat igenom budgetpropositionen, kommer anslaget inte göra någon skillnad. 

– Vi har gått igenom budgeten med tankar på hur det kommer att se ut framöver. Det var inte direkt några muntra tongångar, utan är snarare ett mörker. Det betyder inte att vi behöver göra oss av med personal, men det kommer inte att bli någon form av utökning. Det ansträngda läget som vi inspektörer upplever att vi befinner oss i nu, det tror inte jag kommer att ändras, säger Jenny Bengtsson. 

Som det ser ut nu kan inte inspektörerna göra mer än det absolut nödvändiga, enligt Jenny Bengtsson. 

– Om vi skulle vara flera inspektörer så skulle vi kunna göra ett betydligt mer ingående arbete ute på arbetsplatserna. Man tittar väldigt mycket på hur många inspektioner vi inspektörer gör varje år. Men då ska man komma ihåg att en inspektion kan vara att vi tittar på en grej, till exempel en arbetsutrustning. Det är inte att vi går igenom ett helt arbetsmiljöarbete. Något vi skulle kunna göra om vi hade haft mer tid och resurser, säger hon. 

Källa: Arbetsmiljöverket 23-10-23

Arbetsgivarnas ansvar

Jenny Bengtsson menar att det är svårt att koppla antalet inspektörer direkt till antal olyckor och dödsfall som sker, men om Arbetsmiljöverket hade större resurser kunde de hjälpa arbetsgivare i större grad. 

– Om vi var fler skulle arbetsmiljöarbetet i Sverige vara mer kontrollerat. Men i slutändan så ligger ansvaret hos arbetsgivarna. Det är deras skyldigheter som brister. En arbetsgivare vet ofta vad som förväntas av dem när det gäller skatteregler, men många arbetsgivare har inte ens läst arbetsmiljöreglerna. De behöver förstå att det inte är frivilligt att följa dem, säger Jenny Bengtsson.

Paulina Brandberg menar att dödsolyckor på arbetet inte ska få förekomma.

– Varje dödsolycka är en tragedi för de inblandade och oacceptabelt för ett modernt arbetsliv. Arbetsmiljöverkets arbete är mycket viktigt för att nå regeringens mål om en god arbetsmiljö, säger hon.