En stor anledning till att inspektörerna behöver bilar är för att kunna ta med sig den utrustning de behöver.

Arbetsmiljö Flera av Arbetsmiljöverkets inspektörer är missnöjda med sin arbetsmiljö. De är överbelastade på grund av besparingar och ökade problem på arbetsmarknaden. Utöver det måste de också betala uppemot 7000 för sina bilar.

– Vi betalar för att utföra vårt arbete, säger en inspektör. 

Arbetsmiljöverkets arbetsmiljö får kritik från flera inspektörer som Dagens Arena pratat med. De vill vara anonyma då de inte känner sig helt trygga i att öppet kritisera sin arbetsplats. En av inspektörerna som arbetat på myndigheten länge säger att det känns som att Arbetsmiljöverkets fokus har skiftat. 

– Förr var de andra delarna av myndigheten till för att stötta inspektörernas arbete, då kontroller och inspektioner är vårt huvuduppdrag. Idag kan vi känna oss lite bortglömda. Andra avdelningar får resurser och det satsas på stor marknadsföring. Det är såklart bra det med, men vi inspektörer får inte alltid de resurser vi behöver.

De inspektörer Dagens Arena pratat med är alla stolta över att vara arbetsmiljöinspektörer och brinner för uppdraget. 

Vi har ju det här i oss på något sätt. Att vi vill göra skillnad. Det är det som driver oss, säger en av inspektörerna. 

Bilen är ett arbetsverktyg

En av de viktigaste frågorna för inspektörerna Dagens Arena pratat med är tillgången till en bil i arbetet, något flera av de anställda betalar flera tusen i månaden för. Arbetsmiljöverkets inspektörer är utspridda över hela landet och behöver vara mobila för att kunna ta sig till alla olika arbetsplatser. De utgår för det mesta från hemmet och har ibland långt till närmsta regionala kontor.

Ett exempel på en arbetsplats vi inspekterar är anläggningsarbete på en motorväg. Det är ju inga bussar som stannar där för att släppa av oss, säger en inspektör.

Inspektörernas alternativ för att använda bil i arbetet är egen bil, hyrbil eller en så kallad förmånsbil. Då den egna bilen behöver uppfylla höga krav och schablonen för drivmedelsersättning inte täcker dagens kostnader för bensin eller diesel gör att ingen av de inspektörer Dagens Arena pratat med valt detta. De tar också upp risken med att deras egna registreringsskylt gör att man kan söka upp privata adresser och potentiella hotfulla situationer det kan leda till.

Hyrbil beskrivs som ett krångligt val av olika anledningar. Dels att en hyrbil måste lämnas tillbaka en viss tid och att de sällan får ha den över natten. Inspektörernas ibland obekväma arbetstider gör detta svårt. Avstånd till firmor är ett annat problem. Firmorna som inspektörerna får använda är bestämt via upphandling och för personer som inte bor i en stad kan det innebära en lång resväg bara dit. 

Vi betalar för att utföra vårt jobb”

På grund av detta är det många som väljer att använda sig av förmånsbilarna. I december 2023 var det 101 av 280 inspektörer som använde sig av dem. Men de är inte så förmånliga, enligt de inspektörer vi pratat med, och har blivit mindre förmånliga över tid. Idag behöver en inspektör betala uppemot 6 200 kronor för en bil, ett avdrag som dras på deras bruttolön. Detta påverkar både lönen och pensionen negativt. 

– När lönen höjs blir det i princip ingen som har en förmånsbil som kommer att få en reallöneökning. I stället  får man en ökning som direkt äts upp av avdraget. Ett avdrag man har för att man behöver ha en bil i sitt jobb. Så det blir som att vi betalar för att utföra vårt jobb, säger en inspektör.

En inspektör Dagens Arena pratat med har sagt upp sin förmånsbil då det blev för dyrt. Hen menar att ordet förmån inte passar för upplägget. 

– Dels blev kostnaden för stor för mig och de alternativ på bilar som finns är inte anpassade för att bo i stan. Det finns till exempel inga laddstolpar där jag bor, de statliga avtalen matchar inte kommunens verklighet. Min familj får dessutom inte plats i bilen och poängen med förmånsbil är att den ska fungera även privat, säger inspektören. 

Känns som att vi inte räcker till

Frågan om förmånsbilarnas kostnad är under förhandling på Arbetsmiljöverket nu, initierat av fackklubbarna. De vill först och främst att kostnaden inte ska dras av de anställdas bruttolön, men det egentliga målet är att de inte ska behöva betala alls för att använda bilarna under arbetstid. 

– Man är ju samtidigt rädd att klaga och att det ska leda till att vi blir av med förmånsbilarna helt. Det känns kanske lite som ett lyxproblem. Men samtidigt vet jag flera som slutat där just bilarna var en faktor i det beslutet, säger en inspektör. 

Andra arbetsmiljöproblem inspektörerna tar upp är ensamarbete utan tillräckliga säkerhetsprövningar och det ökade trycket de har på sig i och med anställningsstoppet på myndigheten. 

– Jag upplever det som att jag jobbar mer idag än jag gjorde förut och det finns en frustration från många att vi inte kan göra tillräckligt, att vi inte räcker till, säger en av inspektörerna. 

Den ökade arbetsbelastningen gör också att samverkan mellan kollegor blir svårare. 

– Det krävs mycket av oss som inspektörer. Vi jobbar mycket själva och behöver hantera många olika typer av arbetsplatsproblem. Där är samverkan mellan kollegor viktigt, men då krävs också att vi inspektörer har tid. Och det har vi sällan idag, säger en inspektör.