I ett pressmeddelande hävdar riksdagsledamoten Jan Ericson (M) att den borgerliga regeringens jobbskatteavdrag har minskat andelen svenska barn som lever i fattigdom med 13 procent. Ericson har låtit Riksdagens utredningstjänst (Rut) räkna på avdragets effekter. Det skriver Dagens Nyheter.

Björn Fridén på Aftonbladets ledarblogg påpekar dock att Rut själva i källmaterialet konstaterar att det ”således inte går att dra några säkra slutsatser om avdragets inverkan på barnfattigdomen från år 2007 fram till idag.”

I Rädda Barnens senaste rapport om barnfattigdomen i Sverige hävdar organisationen att barnfattigdomen ökade mellan 2007 och 2008 (på grund av eftersläpningar i statistiken är det ännu inte möjligt att mäta fortsatta förändringar under 2009 och 2010).