Ardalan Shekarabi och Lena Hallengren.

vinst i välfärd Socialdemokraterna presenterade i dag förslag för att begränsa vinster i äldreomsorgen, efter att häromdagen ha lagt förslag för vården. Partiet vill ställa krav på högre löner och förbättrade arbetsvillkor i privat äldrevård.

– Det går inte att skilja på personalens arbetsvillkor och kvaliteten i äldreomsorgen, sa äldreminister Lena Hallengren under pressträffen som hon höll med civilminister Ardalan Shekarabi.

Enligt Socialdemokraterna var »övervinsterna« i äldreomsorgen 4,7 miljarder kronor år 2015. Partiet vill nu göra det svårare för privata verksamheter att göra överskott som bedöms bero på lägre kvalitet. Som bevis på det hänvisade ministrarna till en undersökning som pekar på att personaltätheten är 10 procent lägre i privat jämfört med offentlig äldreomsorg, och att månadslöner är 2 300 kronor lägre i snitt hos de privata aktörerna.

Lösningen för att få ned vinsterna är enligt S att höja kraven på kvalitet och bättre arbetsvillkor i äldreomsorgen. Partiet vill att kollektivavtalsenliga löner, tillsvidareanställningar och heltider ska ligga på samma nivå i offentliga som privata företag, och kraven ska villkoras med möjlighet att neka tillstånd att bedriva verksamhet från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Socialdemokraterna vill också införa offentlighetsprincip i äldreomsorgen, för bättre insyn, och kommuner ska få möjlighet att lägga in veto när de anser att det finns en tillräcklig eller för hög etablering av aktörer exempelvis inom hemtjänsten. För många aktörer inom äldreomsorgen kan göra det svårt för enskilda kommuner att klara av att kvalitetsgranska alla verksamheter.