Arbetsvillkor Så väl anställningsvillkor som lön är sämre inom den privata äldreomsorgen jämfört med kommunal, visar ny rapport från fackförbundet Kommunal. 

Fackförbundet Kommunal presenterar sin rapport »Så mycket bättre? 2018 – En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg« under Almedalsveckan.

En heltidsanställda i kommunalt driven äldreomsorg tjänar i genomsnitt 2 300 kronor mer per månad jämfört med heltidsanställda hos privata äldreomsorgsföretag.

Ur Kommunals rapport »Så mycket bättre? 2018 – En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg«

 

Jämförelsen visar att vinsten i privat driven äldreomsorg i stor utsträckning kan kopplas till besparingar på löner, bemanning och arbetsmiljö.

Vinstdriven äldreomsorg erbjuder, enligt rapporten, i genomsnitt sämre villkor på alla jämförbara områden.

Fler personer jobbade heltid inom den kommunala verksamheten, än i den privata. Även andelen tidsbegränsade anställda i kommunalt driven äldreomsorg var färre än hos de privata aktörerna.

I rapporten vittnar anställda om att mängden timmar som arbetas obetalt utöver schemalagd tid är klart större i den vinstdrivande äldreomsorgen, även om andelen anställda som hjälper till och jobbar obetalt efter att skiftet är slut är lika många oavsett ägare.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) säger att förhållandet är oacceptabelt.

– Personalen får inte bara lägre lön, utan också sämre villor. Andelen deltidsanställda är 11 procentenheter högre i privat äldreomsorg. Andelen tidsbegränsat anställda är 10 procentenheter högre i privat äldreomsorg. Detta är helt oacceptabelt.