Vården Socialdemokraterna presenterar förslag för hårdare tag mot privatiseringen inom vården – men presenterar inget förslag om vinstbegränsning. »Vi har valt att titta på en annan modell för vården« säger Annika Strandhäll (S). 

En av vårens mest omdiskuterade frågor har rört vinster inom skola och omsorg. Socialdemokraterna gick Vänsterpartiet till mötes och presenterade ett förslag om vinsttak som tydligt röstades ner i juni i år. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) sa då till Dagens Arena att Socialdemokraterna inte tänkte släppa frågan och att vården stod näst på tur.

Partiet går nu till val på att stoppa det som de kallar för vinstjakten i vården, för att säkerställa att alla får vård efter behov, inte efter plånbok som Shekarabi påpekade.

S presenterar sex förslag inom tre områden för att stoppa privatiseringarna inom vården. Exakt hur förslagen är utformade kommer först efter valet, men de områden som berörs är försäkringspatienter, försäljning av akutsjukhus, etableringsfriheten, styra upp bland nätläkartjänsterna.

– Vi vill ta kontroll över resursfördelningen, säger Ardalan Shekarabi som också menar att relationen mellan det allmänna och välfärdsföretagen har präglats av naivitet.

Partiet vill ändra lagstiftningen för att stoppa privatiseringar av akutsjukhus, och tvångsprivatiseringar av vårdcentraler genom att ta bort lagstiftningen som tvingar landstingen att ge privata vårdcentraler fri etableringsrätt.

Socialdemokraterna lovar att efter valet lägga skarpa förslag som förbjuder möjligheten att köpa sig före i kön i offentligt finansierad vård, genom försäkringar. Samtidigt vill de se en ökad insyn i hur privata vårdgivare hanterar försäkringspatienter i vårdköer – offentlighetsprincipen ska gå före företagens informationssekretess.

– Vi ser det här som en självklarhet. Svenska folket betalar sjukvården genom skatt och då har man också rätt till insyn och transparens hur de här resurserna används, säger Ardalan Shekarabi.

Man vill även skapa ordning och reda i den digitala vården och styra upp regelverket även där. Annika Strandhäll (S) framhåller möjligheterna med digitaliseringen, men tillägger att patientens säkerhet och behov måste komma i första rummet.

– Vårdens resurser går i allt större utsträckning till snabba besök för relativt friska personer, istället för de som har störst behov. Det jag pratar om är såklart den snabba utvecklingen av nätdoktorer. Regelverket behöver ramar.

Partiet går inte fram med ett förslag om vinstförbud eller vinstreglering inom vårdsektorn.

– Vi har gjort ett ställningstagande i och med att vi tillsatte Göran Stiernstedt för (utrednings)uppdraget att titta på en annan modell och utgångspunkten är att hälso- och sjukvården är unik i sitt sätt att fungera, och vi har med stora öron lyssnat på den personal och de professioner som jobbar inom hälso- och sjukvården, säger Annika Strandhäll.

I vårens budget har Socialdemokraterna investerat 13 miljarder på hälso- och sjukvården.

Framöver står Sverige inför ett demografiskt skift, med många fler barn och äldre. SKL, Sveriges kommuner och landsting, bedömer att det behövs 50 miljarder extra de kommande åren för att säkra standarden. Regeringen har lagt förslag på 20.

Magdalena Andersson tar det med ro.

– Det förvånar mig inte att SKL, som representerar Sveriges kommuner och landsting, kommer fram till en högre siffra.

På onsdagsmorgonen höll Stefan Löfven (S) och Annika Strandhäll en presskonferens för att berätta att S vill ersätta stafettläkare med fasta läkare.

Läs mer: Riksdagen sa nej till vinsttak i välfärden