I den blocköverskridande skolpolitiska uppgörelse som Friskolekommittén presenterades på torsdagen lämnades Vänsterpartiet utanför. Partiets talesperson i utbildningsfrågor, Rossana Dinamarca, är kritisk och menar att viktiga delar av friskolekommitténs förslag är tandlöst.
– När det kommer till den frågan som har att göra med riskkapitalbolag och med vinstuttag tycker jag att utredningen är långt ifrån tillräcklig. Jag skulle till och med vilja säga att den är tandlös.

–  Överenskommelsen visar inte på några förändringar i hur systemet fungerar i dag. Riskkapitalbolag får även fortsättningsvis driva skolverksamhet trots sin kortsiktighet och man får även fortsättningsvis betala ut vinst. Vi kommer vara det enda partiet som företräder den stora folkmajoriteten i och med att vi inte vill göra det möjligt dela ut skattebetalarnas pengar i vinst.

Också den del i överenskommelsen som behandlar friskoleägarens syfte får tummen ner av Rossana Dinamarca. Hon menar att så länge skolorna inte hävdar att de är vinstdrivande så har ingen möjlighet att säga emot. I stället menar hon att man borde ha infört krav på att aktiebolagen skulle övergå till den speciella bolagsformen SVB, med så kallad särskild vinstbegränsning.
– Det här med att ägarsyftet ska skrivas in i bolagsordningen tycker jag är helt obegripligt. Det kommer inte vara så att föräldrar eller rektor eller Skolinspektionen kommer kunna ha något att invända mot syftet, utan det är ju bara om aktieägaren själv tycker att man inte uppnår sitt syfte som det kan hända något. Det tycker jag är helt sanslöst och obegripligt.

– Vi hade i stället föreslagit att skolorna som drivs av aktiebolag skulle gå över till SVB-bolag, vilket begränsar hur skattemedel kan betalas ut i vinst. Den formen förstod jag på Lars Leijonborg har inte ens varit uppe till diskussion.

Vänsterpartiet har varit mer eller mindre isolerat under hela arbetet med förslaget, också de delar partiet ställer sig bakom. Något Rossana Dinamarca tycker är märkligt.
– Vi har ju varit med i utredningsarbetet, men det har varit uppenbart att man inte har velat diskutera frågorna på mötet. Det har förts samtal vid sidan om utredningen som vi inte deltagit i. Och det tycker jag är konstigt eftersom jag under arbetets gång fått information om vilka frågor man lyft vid sidan om och då har det även varit de delar som för oss inte varit några konstigheter. Till exempel frågan om meddelarfrihet.

Andra delar av förslaget Rossana Dinamarca är positivt inställd till är förslagen på vandelsprövning och ägarprövning.
– Det finns vissa delar i det här som jag tycker är bra och det är sådant som vi själva lagt förslag på till kommittén och som vi motionerat om. Bland annat det här med vandelsprövning och ägarprövning, säger hon till Dagens Arena.